Konseptet med «sharrow» (består av ordene share og arrow) er å synliggjøre at syklister kan bruke hele kjørebredden på en bilvei. Dette oppmerkingssymbolet er et vanlig syn i USA, Canada og Australia.

Nå kommer det for første gang til Norge, nærmere bestemt Levanger. Det var Levanger-Avisa som først skrev om den nye veimerkingen.

Får problemer på vinterstid

- Dette symbolet vil bli innført både i Sjøgata og Gamle Kongevei i Levanger sentrum. Det er ikke prøvd ut i Norge tidligere, og det er spennende å være med på dette pilotprosjektet. De aller fleste kommuner og mindre byer har knapphet på areal, og vi må derfor finne løsninger som gjør det mulig å bygge ut noe som er godt nok, mener enhetsleder Øyvind Nybakken ved kommunalteknikk ved Levanger kommune.

Han forteller til adressa.no at symbolet vil komme i en bilvei med 30-sone med opphøyde gangfelt. Det vil også være forkjørsvei, slik at syklistene slipper å forholde seg til kryssende trafikk fra høyre.

- Hvordan vil oppmerkingssymbolet bli på vinterstid?

- Den vil nok i perioder være borte, men dette er såpass nytt at vi må se om vi kan få mulighet til skilting på stedet, sier Nybakken.

Vil øke sykkelbruken

I tillegg til utbedringen av Sjøgata og Gamle Kongevei, har også kommunen jobbet med gang- og sykkelvei langs Elvebredden. Målet med alle tre prosjektene er å få økt sykkelbruken, og spesielt med tanke på ankomst til den nye ungdomsskolen på Røstad i Levanger. Prislappen på disse prosjektene er rundt 27 millioner kroner.

- Vi har et sentrum med mange store arbeidsplasser. Vi har høyskole, sykehus, ungdomsskole og to barneskoler. Vi bygger også ny stadionpark hvor Levanger skal spille i 1. divisjon. Alt dette skal kobles i et gang- og sykkelnettverk. Det skal bli lettere å bruke sykkel enn bil, forteller Nybakken.

Om én uke eller to skal den første fasen av anleggsarbeidet være i gang. Målet er å være ferdig før skolestart på høsten. Nybakken forteller at de vurderer å kjøpe inn sensorer som de skal plassere på de nye gang- og sykkelveiene slik at man får registrert sykkelbruken, og lettere kan si noe om effekten av disse tiltakene.

- Det er viktig å kunne evaluere prosjektene i etterkant, og vi må legge en plan på hvordan vi kan få målt gevinsten av tiltakene, sier han.

Får ny promenade

I 2012 ble Levanger tatt opp i det nasjonale sykkelbynettverket, i partnerskap med Statens vegvesen og Nord-Trøndelag fylkeskommune.

- Sjøgata vil få en ny promenade hvor de som ikke er komfortabel med å sykle i veibanen, kan gjøre det på fortauet i stedet. Her vil det bli god plass for både gående og syklende, sier han.

Nybakken håper at noe av regningen skal minke dersom kommunen får tilskudd etter å ha sendt inn søknad om statlige midler.

Stortinget vedtok at den nye tilskuddsordningen for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner skulle være på 95 millioner. Sykkelbyer som blant annet Levanger vil bli prioritert høyest. Ordningen kan finansiere opptil 50 prosent av vedtatte kommunale og fylkeskommunale tiltak og prosjekter.