- Dette prøveprosjektet åpner for å skyte ørn for å forebygge skade. Det er helt meningsløst, og det vil ikke ha noen effekt for å begrense skadesituasjonen, sier generalsekretær i NOF, Kjetil Solbakken til Adressa.no.

Bekymret for ørnebestanden

Forslaget, som gjelder et prosjekt på Fosenhalvøya og i deler av Troms, fikk flertall på grunn av at kongeørna skaper problemer for reindriftsnæringen og beitenæringen i de aktuelle områdene.

Torhild Aarbergsbotten(H) sa mandag til NRK at dette ikke er et prosjekt for felling av kongeørn i Norge.

- Det har vært vanskelig å ta ut ørner som er tydelige skadegjørere, og forsøksprosjektet handler om lettere å kunne ta ut direkte skadegjørere etter søknad. Ikke felling for å holde et bestandsmål, sa Aarbergsbotten til NRK.

Naturvernforbundet og NOF er derimot bekymret for at prosjektet skal gå ut over ørnebestanden.

- Det er enkeltørner som spesialiserer seg på å ta tamdyr. At man skal ta ut dem kan vi være enige i, men i dette forslaget åpner man for å felle ørn før de har gjort skade. Vi håper virkelig prøveperioden blir strengt håndhevet, sier leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken til NRK.

I dag gis det bare fellingstillatelse på kongeørn i akutte skadesituasjoner, der man kan identifisere den ørna som gjør skade.

- Dette er et fullgodt virkemiddel. NOF har akseptert at dette kan skje. Men dersom man skal ta ut ørn som man ikke kan dokumentere, er det meningsløst, sier Solbakken.

Har forståelse for saueeierne

Solbakken mener folk ofte trekker raske konklusjoner, og at kongeørna blir syndebukken når det blir funnet skade på dyr, blant annet i Rissa på Fosen, hvor det tidligere har blitt gitt fellingstillatelse på ørn.

- Det gjenstår mye arbeid før en endelig konklusjon kan trekkes i Rissa, og det er mange andre viktige tapsårsaker for sau i det aktuelle området som ikke har noe med kongeørn å gjøre, sier han.

Generalsekretæren understreker derimot at han har forståelse for at saueeierne er bekymret for at dyrene deres skal bli skadet.

- Det skjønner jeg godt, men man kan ikke alltid skylde på kongeørna, sier han.

3500 har signert underskriftskampanje

På grunn av forslaget om prøveprosjektet og ønsket om endring av forskriften om skadefelling av kongeørn, har NOF startet en underskriftskampanje. Hovedbudskapet går ut på å formidle at kongeørna er en kritisk viktig del av norsk natur.

Solbakken mener også at dersom den blir utryddet fra Norge, vil det knapt bli merkbart mindre tap av sau og rein. 3500 personer har hittil skrevet under på kampanjen.

- Vi vil spre budskapet om at kongeørna er en viktig del av naturen, og vise resten av verden hva som faktisk skjer i Norge, for dette er uhørt, sier Solbakken.

Generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening, Kjetil Solbakken, mener forslaget om felling av kongeørn er meningsløst og uhørt. Foto: Norsk Ornitologisk Forening