Folkestad er leder for prosjekt Havørn i Norsk ornitologisk forening og har sett videoen på adressa.no der hyttefolket trodde de reddet havørnunger. Han sier at det åpenbart ikke er snakk om havørnunger, men derimot to voksne hunn-havørner. Han anslår alderen på dem til cirka seks år.

- Dette er en territoriekamp på livet løs. Begge de to er hunn-fugler. Havørner som går i fletta på hverandre er som oftest hunner. Hunnene kan slåss. Her er det ei som utfordrer den andre, som forsøker å overta hennes territorium. Dette skjer fra tid til annen, men det er sjelden at publikum får anledning til å beskue det, sier Folkestad.

Havørnbestanden tar seg opp

Han opplyser at fra Midt-Norge og nordover er territoriekamp havørner imellom den viktigste dødsårsaken blant havørner.

- Den gode nyheten er at dette betyr at havørnbestanden har tatt seg veldig opp. Når det ikke er plass til flere, blir de som er et sted utfordret, og det var det som skjedde her.

- Så de prøvde faktisk å ta livet av hverandre?

- Ja, det er det som skjer, en inntrenger, gjerne en yngre fugl forsøker å starte et bra liv for seg. Dette er naturen på sitt mest brutale. Men samtidig et sunnhetstegn. Det viser hvordan bestanden regulerer seg selv, naturen ordner opp. Det kan de jo merke seg, de som er kritiske til at det blir for mange. Etter et slikt angrep er det ikke uvanlig at den ene av ørnene dør. De tåler en del, men det er ikke så rent sjelden at de rett og slett drukner i slike tilfeller.

- Hvorfor er det hunnene som først og fremst slåss?

- De er store og sterke og har ansvaret for ruging og å passe ungene den første tida. Hannen står for maten. Derfor er det en overvekt av hunner som slåss. De har kraftige nebb, egnet til formålet. Hannene er litt mer finbygd.

- Er hannene mindre på grunn av matingen?

- Det har en sammenheng. De er lettere, mer elegante. Når de skal ut og hente mat har de større reservekapasitet å bære med seg fordi de er lettere. Hunnene er stå store at de er nær en øvre grense for hva som er praktisk å fly med.

- Hva blir epilogen her, hva tror du skjer med de to etter dette?

- Den som fløy av gårde, forlot nok åstedet og overlot territoriet til ørnen som ble igjen. Så hun var nok vinneren selv om hun var redusert etter slagsmålet.

- Ikke dagligdags

Alv Ottar Folkestad berømmer hyttefolket som tok videoen.

- Slik får man demonstrert hvordan det er og hvordan naturen fungerer. Det er ikke hver dag man møter den slags, understreker han.

John Alexander Storø, som tok videoen, blir overrasket over opplysningene til Folkestad.

- Det er spennende å høre om. Det er riktig at den ene ørnen bare lettet og forsvant. Så hun hadde tapt, egentlig? Så artig at vi fikk oppleve dette, sier Storø.

foto
Havørner som går i fletta på hverandre er som regel hunner. De kjemper en kamp på liv og død, sier Alv Ottar Folkestad - som har studert fuglen i en årrekke.