Torsdag formiddag eksploderte en såkalt ensilasje-tank ved lakseforedlingsanlegget Lerøy Midt i Hestvika på Hitra.

To ansatte i bedriften drev vedlikeholdsarbeid på tanken da ulykken inntraff. Tilstanden til én av dem, en mann i 40-årene, betegnes av St. Olavs hospital som kritisk.

- Det er veldig trasig, det er ikke annet å si, sier Sven Amund Fjeldvær, administrerende direktør ved Lerøy Midt.

Det er en tydelig preget bedriftsleder som møter Adresseavisen på anlegget fredag ettermiddag. Produksjonen er innstilt og fabrikkutsalget er stengt. Rundt lunsjtid sitter et 20-talls ansatte i bedriftskantina for en matbit og en prat med venner og kolleger.

foto
Administrerende direktør Sven Amund Fjeldvær ved Lerøy Midt.

- Vi har åpen kantine med eksperthjelp for den som vil snakke om det som skjedde torsdag. Vi tar godt vare på de ansatte – de kan snakke med eksperter, ledelsen og hverandre, sier Fjeldvær.

Han opplyser om at kriseteamet i kommunen og bedriftshelsetjenesten er koblet inn.

Han satt på kontoret, om lag 100 meter unna tanken og de andre tekniske installasjonene i anlegget, da ulykken inntraff.

- Det var to skikkelige smell. Jeg skjønte med en gang at det var noe galt, sier han.

foto
Store skader: Området rundt tanken er sperret, og krimteknikere gjennomførte undersøkelser på stedet i torsdag kveld. Politiet har også gjort avhør med ansatte og ledelsen ved Lerøy Midt.

Snakket med pårørende

Sent torsdag kveld dro Fjeldvær og en kollega i ledergruppen inn til St. Olavs hospital i Trondheim for å besøke de skadde. Han fikk treffe mannen i 20-årene, som har mindre alvorlige skader, og han fikk snakke med pårørende til begge mennene.

- Det var godt å møte dem. De er i en veldig tøff situasjon, men de tar det veldig fint. Sykehuset er den beste plassen de kan være på nå, sier Fjeldvær.

De to skadde tilhører teknisk avdeling i bedriften. Den består av fem-seks ansatte, ifølge Fjeldvær. Til sammen jobber det mellom 90–100 personer ved anlegget som driver med videreforedling av laks.

Fjeldvær er selv født og oppvokst på Hitra og har vært ansatt i Lerøy-konsernet siden 1999. Han har jobbet sammen med mannen i 40-årene, som nå behandles på intensiven.

- Alle kjenner alle, det setter sitt preg på lokalsamfunnet, sier han.

foto
Etter eksplosjonen: Politiet på Hitra og Frøya sier at avhørene og undersøkelsene de har gjort hittil ikke har ført dem nærmere et svar på hva som var årsak til eksplosjonen.

Avskjær tilsettes maursyre

Tanken som eksploderte rommer 45 000 liter og brukes til produksjon av fiskeensilasje. Tankene fylles med avskjær og biprodukter fra lakseproduksjonen som fiskehoder, skinn og bein.

- Vi tilsetter maursyre slik at det ikke råtner, og kverner det til en tyktflytende masse. Massen leveres til et nytt prosesseringsanlegg som utvinner fett og protein, forteller Fjeldvær.

Fiskeensilasjen brukes blant annet som råstoff i en del dyrefôr og i farmasøytisk industri.

Fjeldvær konstaterer at tanken og området rundt bærer preg av en kraftig eksplosjon. Topplokket ser ut til å ha løsnet, og hele tanken har flyttet på seg. Dører og vinduer er slått ut i pumperommet som ligger i tilknytning til tanken.

Usikre på årsaken

Politiet på Hitra opplyser til Adresseavisen at avhørene og undersøkelsene de har gjort hittil ikke har gitt noe endelig svar på hva som var årsak til eksplosjonen. En etterforsker fra Sentrum politistasjon bistår Hitra lensmannskontor.

- Vi er ennå usikre på årsaken til ulykken, men maursyren kan danne en eksplosiv gass om den kommer i kontakt med oksygen. En av våre hypoteser er at en ytre påvirkning, som en gnist eller annen varme, kan ha utløst eksplosjonen, sier politiførstebetjent Åsbjørn Vikan i økoteamet i Trøndelag politidistrikt.

Politiet arbeider også med å få oversikt over tankens stand, med hensyn til vedlikehold og service.

- Arbeidstilsynet er også inne i bildet, som er en god samarbeidspartner med god kompetanse på rutine, forskrifter og regler. Det er litt tidlig å si om vi vil hente inn noen form for spisskompetanse, men det kan være aktuelt, sier Vikan.

foto
Ulykkesstedet: Tanken og området rundt bærer preg av en kraftig eksplosjon. Topplokket på ser ut til å ha løsnet, og hele tanken har flyttet på seg. Dører og vinduer er slått ut i pumperommet som ligger i tilknytning til tanken.

7000-8000 tonn i året

Regiondirektør Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet Midt-Norge opplyser at de vil gjennomføre tilsyn hos Lerøy Midt tidlig i neste uke.

- Vi er i en fase hvor vi planlegger tilsyn. Vi forbereder oss på hva vi skal se etter, og gjøre oss kjent med hva som foregår av arbeid i virksomheten, sier Løvås.

Produksjonen ved Lerøy Midt er stanset inntil videre. Sven Amund Fjeldvær vet ikke når de kommer i gang igjen. Bedriften produserer rundt 7000–8000 tonn ferdige lakseprodukter i året, og forsyner blant annet markedet i de nordiske landene, USA og Australia.

foto
Bedriften: Laksebearbeidingsanlegget Lerøy Midt i Hestvika på Hitra. Anlegget har mellom 90-100 ansatte, ifølge administrerende direktør Sven Amund Fjeldvær. Fredag ble all produksjon stanset etter den alvorlige eksplosjonsulykken.