Statens vegvesen var mandag formiddag denne uken ute for å kontrollere vekten på lastebiler på sårbare vårveier. Det ga uttelling.

Ødelegger veiene

Tre lastebileiere, alle med norskregistrerte biler som kjørte massetransport, ble ilagt gebyrer for overlast, den ene av dem hele 20 100 kroner. Vekten hos sistnevnte var 4,3 tonn over tillatt grense på Kvammen i Melhus.

- Man kan kjøre med opptil 28 tonn på den veien. Overlasten sjåføren kjørte med er ikke veldig farlig for bilen, men det er ødeleggende for veien på slike strekninger, som ikke tåler såpass mye. Hadde sjåføren kjørt på en vei som tåler såpass med vekt, hadde det vært lovlig, forklarer Jan Ivar Moen, fagleder for utekontroll i Staten vegvesen region midt.

- Spesielt viktig nå

Vegvesenet vil på vårparten være ekstra på vakt hva gjelder kontroller mot overlast, forteller Moen videre.

- Vi er selvfølgelig stadig ut på rutinekontroller, men vi holder et ekstra øye med det i disse tider. Det er spesielt viktig nå på våren, da overlast kan ødelegge de dårlige veiene. Vi ser faktisk en del som kjører med for tunge biler.

De to andre lastebilene som mandag ble stoppet og funnet for tunge ble tatt ved Sandmoen. De fikk fikk totalt gebyrer på 17 000 kroner for overlast.

Tre anmeldelser

Også i forrige uke var vegvesenet ute på vektkontroller, og tok da inn flere varebiler med for stor vekt i Malvik, Åsen og Verdal. Tre av forholdene var så alvorlige at det blir anmeldt av Statens vegvesen. Totalt sju varebiler ble stoppet med for mye vekt, og måtte laste av til tillatt vekt før de fikk kjøre videre.

foto
Bildet ble tatt av vegvesenet i forbindelse med en vektkontroll forrige uke. Det viser overlasten på én av varebilene som ble stoppet i kontrollen. Foto: Statens vegvesen

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter