Fra klokken 09.00 onsdag formiddag stenges Helltunnelen på grunn av en øvelse. Det opplyser Vegtrafikksentralen på Facebook. øvelsen starter klokken 10.00, og ventes å vare noen timer.

- Stengningen av Helltunnelen vil medføre økt belastning på omkjøringsvegen over Gevingåsen, og vi ber trafikantene vise ekstra hensyn. Det benyttes noe røyk som vil komme ut av tunnelen på Hell-sida, opplyser vegvesenet.

Kjøretøy har tatt fyr

Ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen er sceniarioet en trafikkulykke der en av kjøretøyene har tatt fyr. I øvelsen skal man teste en del av det nye sikkerhetsutstyret som er montert i tunnelen, samt øve på samhandling mellom nødetatene.

Øvelsen er stor, og totalt vil det delta rundt 150 statister. Også i 2013 ble det avholdt en øvelse med brann i tunnelen. Da var fokuset hvordan man skal angripe en brann i en tunnel.

Omfattende utbedringer

Tunnelene langs E6 mellom Trondheim og Stjørdal har periodevis vært mye stengt i fjor høst og i vinter. Årsaken er blant annet at det er satt oppe nye kameraer og duggskilt for å bedre sikkerheten.

Blant sikkerhetstiltakene er full kameraovervåkning.

- Dette gjøres for at Vegtrafikksentralen skal kunne oppdage hendelser og kunne stenge tunnelene raskest mulig. En alarm utløses via kameraene om det oppstår noe uvanlig i tunnelene, sa prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen til adressa.no i vinter.

Et lignende system eksisterer i den nye Strindheimtunnelen. Adressa.no var like etter åpningen hos Vegtrafikksentralen for en demonstrasjon av systemet.

Totalt er det installert 65 kameraer og 77 nye ledelys i tunnelen. I tillegg er det åpnet for evakuering gjennom jernbanetunnelen.

Statister i kø

Onsdag formiddag er øvelsen i ferd med å starte, og statisene som skal delta i øvelsen danner kø på veien.

- Det er en del biler der nå, men det begynner å tømmes når statistene kommer på plass, kan veitrafikksentralen melde.

Ellers forteller de at alt ser ut til å gå greit ved omkjøringen over Gevingsåsen, selv om det er forventet ekstra belastning de timene øvelsen pågår.

foto
Onsdag formiddag fylles veiene opp av statistene som skal delta. Foto: MARIT LANGSETH