Mannen skal ifølge Trønder-Avisa ha gjennomført to samleier med den unge kvinnen.

Han er også tiltalt for å ha misbrukt sin stilling og begått tillitsbrudd overfor eleven. Tiltalen viser at læreren ved to anledninger sommeren 2014 skal ha hatt samleie med jenta i en privatbolig. Trønder-Avisa skriver at politiadvokat Theo Dretvik ved Trøndelag politidistrikt ønsker ikke å si noe om jenta følte seg presset eller om hun gjorde det frivillig.

Fornærmede gikk til politiet

I tillegg til jobben som lærer var tiltalte også avdelingsleder ved skolen i perioden overgrepene skal ha skjedd. Det var fornærmede som anmeldte saken til politiet. Dretvik forteller til avisen at tiltalen i stor grad er basert på forklaringen til jenta.

Rektoren ved den videregående skolen bekrefter at han er kjent med saken. Den tiltalte læreren sa opp stillingen ved skolen våren 2015 for å begynne i ny jobb et annet sted.

Lavt toleransenivå

- På generelt grunnlag kan jeg si at vi er våkne for saker som omhandler seksuelle forhold mellom lærer og elev. Her er toleransenivået meget lavt, sier rektoren til Trønder-Avisa.

Han legger til at da saken ble kjent for skolen, ble eleven fulgt opp av helsesøster og det øvrige hjelpeapparatet som skolen har tilgjengelig. Læreren er tiltalt etter straffeloven paragraf 193; «Den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, straffes med fengsel inntil seks år. På samme måte straffes den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang ved å utnytte noens psykiske lidelse eller psykiske utviklingshemming».

Politiadvokat Theo Dretvik sier at denne saken er i det lavere straffesjiktet, og en påstand om straff vil bli betydelig lavere enn maksstraffen.