- Skjerp dere, folkevalgte. At dere vil rive hjertet ut av Flora, Forradal og Skjelstadmarka aksepterer vi ikke!

Slik åpnet Magnar Børseth demonstrasjonen på torget i Stjørdal lørdag. Hans klare tale ble etterfulgt av Hans Rotmos «Itjnå som kjem tå sæ sjøl», framført av musiker Terje Hilanmo.

Grendafolket i Stjørdal er tydeligvis klar over at ingenting kommer av seg selv, og nettopp derfor hadde mange hundre mennesker, både små og store, med og uten plakater, møtt opp for å demonstrere mot forslaget om å legge ned Skjelstadmark, Forradal og Flora skole.

Venstre har gjennom flere perioder fremsatt dette forslaget, der begrunnelsen har vært ønsket om større klassemiljø. Arbeiderpartiet begrunner forslaget med at kommunen har vanskelig økonomi.

Koselig i liten klasse

- Hvis det blir slik at skolen vår blir nedlagt er det veldig trist. Da får ingen andre barn oppleve det jeg har opplevd, sier 12 år gamle Andrea Husås. Hun går sammen med fem andre elever i 7. klasse på Flora skole.

- Det er koselig å gå i en liten klasse. Vi gir julegaver til hverandre, og det hadde vært litt dyrt om det hadde vært 20 i klassen. Det er heller ikke noe mobbing på skolen. Det kan være litt drama noen ganger, men ikke så ofte, sier Husås.

Hun sier at det beste med Flora skole er turene de har dratt på hele skolen sammen, og uteområdet som ungene har å boltre seg på.

Elever fra Flora skole. Fra venstre: Andrea Husås (7. kl), Emma Flåum (2. kl), Alise Flåum (1.kl), Tor Håkon Kaspersen (3.kl), Eirik Rinde Grytdal (2.kl). Foto: Therese Alice Sanne

Eneste i klassen

Tor Håkon Kaspersen går på samme skole, og er eneste elev i 3. klasse.

- Det er helt vanlig, sier han på spørsmål om hvordan det er å være den eneste i klassen. Han pleier å være sammen med 4. klasse, så det blir ikke ensomt. Han liker å gå på en liten skole.

- Da får alle mer hjelp. Jeg håper skolen ikke blir lagt ned, sier han.

Mange elever fra de tre skolene hadde møtt opp for å uttrykke sitt nei til nedleggelse, og hadde med plakater som blant annet sa: «Skola mi gir meg trygghet», «Tenk på barna» og «Vi elsker skolen vår».

- Skittent politisk spill

Torunn Beathe Gederaas, en av medlemmene i «Aksjonsgruppa for å bevare Skjelstadmark skole», holdt appell på vegne av de nedleggingstruede skolene.

- Vi opplever et skittent politisk spill, der grendaskolene brukes som et brekkjern for å fremme egen politikk. Det skal spares penger for å kunne ta opp lån for å framskynde finansieringen av et nytt skolebygg på Hegra. Det som blir utfallet er at de levende bygdene våre blir rasert. Skolen er limet i bygda og knutepunktet mellom ung og gammel, skole og idrettslag. Mister vi skolene vår, mister vi hjørnesteinene i lokalsamfunnet, var blant det hun sa til de oppmøtte.

Musiker Terje Hilanmo spilte under demonstrasjonen. Torunn Beathe Gederaas står helt fremst i blått blant de oppmøtte. Hun sier at forslaget om nedleggelse berører henne sterkt og vil det til livs. Foto: Therese Alice Sanne

Hun forteller at om ungene må gå på skole i Hegra, vil de bruke om lag én og en halv time hver dag på å komme seg til og fra skolen.

- Dette berører oss så voldsomt. Vi har ikke lyst til å ha en nedleggingstrussel hengende over bygda. Det setter alt på pause, det stopper tilflytting, stopper veksten og flere vegrer seg mot å flytte hjem igjen, sier Gederaas, som håper kommunestyret vil avvise forslaget torsdag. Gjør de ikke det, vil et endelig vedtak i saken komme i mai neste år.

Skjelstadmark har nå 90 elever på skolen, men med den veksten som er i bygda nå, vil det ifølge Gederaas være 110 elever på skolen om 3-4 år. Hvis skolen fortsatt eksisterer.

Det er 31 elever ved Forradal oppvekstsenter og 29 elever ved Flora skole. Alle tre er barneskoler.

Aldri opplevd maken til engasjement

Ordfører Ivar Vigdenes holdt også appell lørdag. Han er selv oppvokst på en gård i den lille bygda Forradalen.

- Dette bidrar selvfølgelig til at jeg har et sterkt engasjement i denne saken. Å gå på grendaskole ga meg en trygg ramme rundt oppveksten og det vil jeg gjerne gi mine egne barn også, når den tid kommer, sier Vigdenes.

Han sier at siden han begynte i politikken i 2003 har han aldri opplevd maken til engasjement rundt en politisk sak i Stjørdal.

- Grendaskolene er særdeles viktig. Vi vet med sikkerhet at mange velger å flytte ut på bygda fordi de har et annerledes skoletilbud. Det er vårt ansvar å sikre at folk kan ta egne valg for seg og sine når det gjelder skole, sier ordføreren.

Ordfører Ivar Vigdenes håper saken om nedleggelse av de tre skolene vil bli lagt død før jul. Foto: Therese Alice Sanne

Han sier at dersom det blir nedleggelse, vil innsparingene brukes til et større og finere bygg enn det de ellers kunne ha bygd i Hegra. Men at elevene da vil få en skole med lavere lærertetthet.

- Og Stjørdal vil konkurrere om å drive den billigste skolen i hele Norge. Det er det vel ingen som ønsker, sier han, som håper forslaget om nedleggelse blir lagt død så fort som mulig.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.