Mange av dem som reiser kollektivt, sier de er fornøyde med tilbudet.

Veksten i kollektivreiser i Sør-Trøndelag var på 5,1 prosent i 2015. For bybusser var den 3,5 prosent og over fire prosent for hurtigbåt.

Det totale antall reiser i kollektivtrafikken som AtB er ansvarlig for, og som skjer med buss, båt og ferje var på 31,6 millioner i fjor. Det er en økning på godt og vel 1,5 millioner reiser sammenlignet med 2014. Ifølge adm.dir. Janne Sollie i AtB skyldes veksten både nye kunder og at vi reiser oftere kollektivt.

Dekker reisebehovet

- Dette er en positiv utvikling og viser at eksisterende rutetilbud dekker reisebehovet for mange. I AtB vil vi fortsette arbeidet med å tilpasse kollektivtilbudet, slik at det blir best mulig for flest mulig innenfor de økonomiske rammene som til enhver tid gjelder, fremholder Sollie.

Men totalt sett har det vært en reduksjon i antall reiser med buss i regionen i 2015 på 1,3 prosent, som tilsvarer rundt 40 000 færre reiser sammenlignet med 2014. Dette skyldes først og fremst et noe redusert kollektivtilbud på grunn av lavere tilskudd til AtB i 2015 enn i 2014.

For hurtigbåtsambandet mellom Trondheim og Brekstad var veksten på 4,3 prosent, mens sambandet mellom Trondheim og Vanvikan hadde en vekst på over fire prosent i 2015. Også sambandet mellom Dyrøy og Øyrekken hadde en samlet trafikkvekst på 4,7 prosent.

Tilfredse passasjerer

Kundemålinger i 2015 viser at kundene jevnt over er godt fornøyd med kollektivtilbudet i fylket. På en skala fra null til hundre er kundetilfredsheten for bybuss 77 poeng og for hurtigbåt 81 poeng.

Fylkestinget i Sør-Trøndelag vedtok 15. juni at Stor-Trondheim fra høsten 2019 skal få et stort løft i kollektivtilbudet gjennom etableringen av ny rutestruktur med superbuss. Dette vil legge grunnlaget for ny reisevekst for å oppnå nullvekstmålet og innfri kravene i den inngåtte bymiljøavtalen. AtB har derfor allerede startet arbeidet med anbudet for buss fra 2019. AtB er også i sluttfasen på anbudsarbeidet for sambandene Flakk-Rørvik og Brekstad-Valset fra 2019, går det frem av en pressemelding fra AtB.

Omsetningen for selskapet var i 2015 på 1,32 milliarder kroner, og resultatet før skatt ble på nær fire millioner kroner. Styret i AtB er godt fornøyd med et resultat i balanse for 2015.

Røde tall i regnskapet

I fjor var overskuddet på 3,7 millioner kroner. Men i 2013 og 2012 viste regnskapene røde tall. I 2012 var underskuddet på 7,6 millioner kroner, mens underskuddet i 2013 var på 650 000 kroner.

- AtB er et administrasjonsselskap for kollektivtrafikken som skal gå i balanse, men ikke med store overskudd. Vi er en kompetansebedrift for kollektivtrafikken som ser frem til å utvikle fremtidens kollektivtilbud, og vi vil være en aktiv medspiller i å utvikle kollektivtrafikken i det nye Trøndelag, sier Sollie.

foto
Flere resier: Veksten i kollektivreiser i Sør-Trøndelag var på 5,1 prosent i 2015. For bybusser var den 3,5 prosent og over fire prosent for hurtigbåt. Foto: Gorm Kallestad