For nå bør du forberede deg på lavere hastighet, mer kø, nye kjøremønster og nye rundkjøringer mellom Tiller og Melhus.

- Det er køer både på E6, E39 og Østre Rosten i dag. Med en god del anleggstrafikk og omlegginger av trafikken er det ikke til å komme bort fra at trafikkproblemene blir betydelig verre i anleggsperioden, sier Svein Soknes, hovedbyggeleder i Statens vegvesen.

Se illustrasjoner i bildekarusellen øverst i denne artikkelen.

Lengre reisetid

Onsdag markerer ordførerne i Trondheim og Melhus at anleggsarbeidet i prosjektet E6 Trondheim-Melhus nå tar til for fullt. En åtte kilometer lang strekning skal i løpet av de neste tre årene bygges ut til fire felt. Våren 2019 kan bilistene ta i bruk strekningen som er det største enkeltprosjektet i Miljøpakken.

Men i mellomtiden er det bare å legge inn ekstra tid og belage seg på mer køkjøring:

- Det er dessverre umulig å realisere prosjektet uten å påføre omgivelsene en del ulemper underveis. Vi forventer betydelig mer kø og lengre reisetid. Vi oppfordrer folk til å reise kollektivt, samkjøre og sykle, sier Soknes.

Dette skal bygges

Ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen skal dette bygges:

  • 8,1 km firefelts E6 med planskilte kryss, hovedsakelig i dagens trasé

  • Toplanskryss på Klett med E39

  • Ombygging av dagens toplanskryss på Sandmoen

  • Nytt toplanskryss ved forbrenningsanlegget

  • 6,2 km gang- og sykkelveger

  • Viltovergang sør for Sandmoen

  • 7,2 km støytiltak

Prosjektet har en totalkostnad på 2,5 milliarder kroner, og finansieres med statlige midler og bompenger (50/50).

Peab har som følge av dette inngått den største anleggskontrakten Statens vegvesen region midt noensinne har inngått. Kontraktssummen er på 1,16 milliarder kroner.

Stabilisere kvikkleire

Når anleggsarbeidet starter denne uken, skjer det i området Klett og nord for krysset på Sandmoen. Det skal blant annet bygges anleggsveier, det vil bli en omlegging av fylkesvei 707 ved Statoil på Klett, og kvikkleireområder skal stabiliseres. I tillegg vil det bli skogrydding, bygging av midlertidige veier, og avkjørslene fra E6 sørgående på Hårstad og Sandmoen blir stengt. Det skal også bygges ny gang. og sykkelvegbru over E6 nord for Sandmoen, og det skal bygges en midlertidig undergang for gående og syklende på Hårstad.