Det synes klart etter at fylkestinget torsdag vedtok Ap, Sv, Krf og Mdgs forslag i saken med 56 av 78 stemmer.

I forslaget heter det følgende:

- Et skolealternativ i Vanvikan utredes videre og fremmes for Fylkestinget i april 2018.

Aps May Britt Lagesen påpekte fra telerstolen at det finnes flere alternative tomteaalternativer som må vurderes.

- Forslaget vårt inneholder veldig mye mer enn bare et tomtevalg. Det står veldig tydelig i forslaget hva vi vil utrede tydelig, sier Lagesen.

Enig om Vanvikan

Saken, som var den første som var en av de første som ble behandlet i fylkestingets møte torsdag førte til en livlig debatt.

- Vi har allerede tidligere signalisert klart hva vi ønsker. Det står vi fortsatt for, sier Høyres Siri Holm Lønseth.

Hun fremmet på vegne av Høyre, Venstre og Frp forslag om at skolen må legges til Vanvikan. Også Senterpartiet fremmet et omtrent likelydende forslag under fylkestinget.

Senterpartiets forslag fikk 34 stemmer

- Jeg hadde anbefalt at vi allerede i dag hadde sagt Vanvikan, slik vi gjør, understreket Høyres gruppeleder Pål Sæter Eiden.

Utsatt avgjørelsen

Et enstemmig fylkesting i Nord-Trøndelag vedtok allerede i fjor at den nye videregående skolen skal legges til Vanvikan når de  to skolene i Leksvik og Rissa legges ned. Dette er i tråd med hva lokalpolitikerne, med ordfører Steinar Saghaug (H) i front, har signalisert at er ønskelig.

Men da hovedutvalget for utdanning i Trøndelag var samlet i november vedtok det politiske flertallet å utsette avgjørelsen til april neste år. Avgjørelsen splittet den styrende politiske maktblokka, ettersom Senterpartiet stemte mot en utsettelse.

I siste del av forslaget som ble vedtatt står det:

- Eventuell nedleggelse av Rissa videregående skole og Leksvik videregående skole og etablering av ny, felles skole vurderes på grunnlag av utredningen i fylkestinget i april.

En endelig avgjørelse om den videregående skolen faller dermed i april. En ny skole skal ha mellom 300 og 320 elevplasser.