– Snøhetta og Dovrefjell er vårt nasjonalfjell, sier Ola Røtvei, ordfører i Oppdal og leder av Dovrefjell nasjonalparkstyre.

Røtvei sier han vil kontakte sine ordførerkolleger rundt Dovrefjell for å vurdere et felles utspill mot nasjonale myndigheter i saken.

–Det er, for å si det rett ut, helt på trynet at Stetind kaller seg for Norges nasjonalfjell etter en telefonavstemning i Reiseradioen for mange år siden, mener han.

Ingen formell status

Mat- og Landbruksdepartementet har tillyst en konkurranse om å kåre Norges nasjonalrett i forbindelse med Grunnlovsjubileet – og Røtvei mener at også landets nasjonalfjell bør kåres under jubileet.

– Grunnlovsjubileet gjør at det er et godt tidspunkt å ta opp en ordentlig kåring av Norges nasjonalfjell nå. Jeg vil snarlig kontakte ordføreren i Dovre for å diskutere saken videre, sier Røtvei, som mener det er Snøhetta og Dovrefjell som er nasjonalfjellet og nasjonalsymbolet for landet.

Gard Nybro-Nielsen, kommunikasjonsrådgiver i Klima- og miljødepartementet, understreker at både kåringen av nasjonalfuglen og nasjonalfjellet er gjort av NRK og ikke av myndighetene.

– Departementet har ikke noe med disse kåringene å gjøre, og derfor har heller ingen av disse noen formell status fra myndighetene, sier Nybro-Nielsen, som utover dette ikke ønsker å mene noe ytterligere om saken.

–Ingen Idol-konkurranse

–Snøhetta ligger i vår bevissthet som vårt nasjonalfjell, sier Røtvei, som understreker at når landet peker ut nasjonalpark-kommuner, så er det en statlig styrt prosess.

–Skal vi utpeke et nasjonalfjell, så må det også være en grundig prosess ledet av myndighetene, mener Røtvei, som ikke overraskende får full støtte fra ordfører Bengt Fasteraune i Dovre kommune.

–Fjellmassivet blir båret frem som det nasjonalfjellet det er under Grunnlovsjubileet, som selvsagt vil bli grundig markert her på våre trakter. 17. mai møtes folketogene fra tre kommuner til en felles markering på Hjerkinn, midt i fjellmassivet og med utsikt til Snøhetta på 2286 meter over havet, sier Fasteraune.

–At det er Dovrefjell som er nasjonalfjellet med sin historie, myter og sagn vil hele det norske folk bli bevisstgjort gjennom 2014, sier Fasteraune, og legger til: –At fjellmassivet i vår kommune er nasjonalfjellet er ikke noe vi dovringer har funnet på. Dette er nasjonens oppfatning.

Det var redaktør Bjørn Andreas Esaissen i bladet Friluftsliv som nylig tok opp at det er på tide å frata Stetind tittelen som nasjonalfjellet. Han har skapt leven i Tysfjord og Nordland med sitt utspill.

–Viktigste fjellsymbol

–Stetind er et fantastisk flott fjell, men noe nasjonalfjell er det ikke. Snøhetta og Dovrefjell har en historikk og kultur som går flere tusen år tilbake, og er satt på kartet som Norges viktigste fjellsymbol, sier Essaisen, som mener at vi ikke må lage en ny telefonavstemning om hva som er Norges nasjonalfjell.

–Dette handler om folks følelser. Da holder det ikke med en Idol-konkurranse der du stemmer på din favoritt.