Tirsdag morgen kom meldingen om at Europas største landbaserte vindkraftprosjekt skal etableres i Midt-Norge. Her er noen fakta du kan briefe med til kolleger, familie og venner.

1. Pris

Prosjektet har en prislapp på 11 milliarder kroner. Byggingen starter i andre kvartal 2016, og skal være ferdigstilt i 2020. Men allerede i 2018 vil de første turbinene bli levert og montert.

2. Ikke vindmølle, men vindturbin

De som skal bygges er ikke vindmøller, men vindturbiner. En vindmølle er en vinddrevet mølle for maling av korn, mineraler og lignende. Men feilaktig bruker folk flest ordet vindmølle om vindturbin. En vindturbin har oftest tre turbinblader på horisontal aksel plassert i maskinhus på toppen av et tårn. Vingene på en vindturbin fanger opp vindens bevegelsesenergi og overfører den via en drivaksel til generatoren i maskinhuset. Vindhastigheten må være minst tre meter per sekund (m/s) for at en typisk vindturbin (2,3 MW) skal produsere strøm. Maksimal effekt oppnås når vindhastigheten er 13 m/s (liten kuling). Ved 25 m/s (full storm) slår turbinen seg av for å unngå skade på maskindelene.

3. Høyere enn Tyholt-tårnet

Fra bakken og opp til rotoren er vindturbinen 87 meter. Diameteren på vingene er 117 meter. Det betyr at når en vinge står rett til værs, vil det være cirka 145 meter fra bakken og opp til vingespissen. Tyholttårnet er til sammenligning 124 meter med antennen, mens restauranten ligger 74 meter over bakken. Nidarosdomen er 97,5 meter høyt.

4. Seks vindparker

Når flere vindturbiner med generator er koplet sammen i en installasjon kaller vi det en vindpark. Det er seks vindparker som skal bygges på Fosenhalvøya, Hitra og i Snillfjord. Fosen Vind-utbyggingen inkluderer vindparkene Harbaksfjellet, Roan, Storheia og Kvenndalsfjellet på nordsiden av Trondheimsfjorden, samt vindparkene Geitfjellet og Hitra 2 sør for Trondheimsfjorden.

5. Her kommer disse 278 vindturbinene?

Til sammen skal 278 vindturbiner fordeles på seks vindparker. 70 plasseres på Roan, 80 på Storheia, 43 på Geitfjellet, 30 på Harbaksfjellet, 28 på Kvenndalsfjellet og 26 på Hitra 2.

Næringsminister Monica Mæland: - En god nyhet

6. Hvem bygger og eier?

Statkraft bygger ut vindparkene på vegne av Fosen Vind. Selskapet eies av kraftselskapene TrønderEnergi og Statkraft, samt det europeiske investorkonsortiet Nordic Wind Power.

Statkraft vil eie 52,1 prosent, TrønderEnergi eier 7,9 prosent, mens  Nordic Wind Power -  et europeisk investorkonsortium etablert av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners og støttet av det sveitsiske kraftselskapet BKW - har kjøpt de resterende 40,0 prosentene av selskapet av Agder Energi, TrønderEnergi og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE).

7. Så mye strøm skal produseres

De 278 vindturbinene har en samlet installert effekt på om lag 1000 megawatt (MW). Det er større enn den samlede norske vindkraftkapasiteten i dag. Når det er ferdig vil disse produsere om lag 3,4 terrawattimer (TWh) fornybar energi i året. Dette tilsvarer det årlige forbruket til rundt 170 000 husstander. (gjennomsnittlig årlig forbruk: 20 000 kWh) eller omkring 750 000 sveitsiske eller britiske husholdninger (gjennomsnittlig årlig forbruk: 4 500 kWh)

Og her kan du få seks grunner til at vindkraft er en dårlig ide!

Kilde: Statkraft, Trønderenergi, Store norske leksikon.