Det var lørdag 29. juli at det begynte å brenne i et leilighetskompleks på Støren. To rekkehus med til sammen åtte leiligheter ble totalskadd i den kraftige brannen, og 16 personer mistet husværet sitt og alt de eide.

- Ingen har vært mistenkt

Krimteknikerne begynte arbeidet på branntomta to dager etter brannen, og etterforskningen for å finne brannårsaken pågikk til inntil nylig.

Politiadvokat Marte Myre Linberg ved Trøndelag politidistrikt opplyser at hun nå har gjort sin påtalemessige avgjørelse i saken.

- Saken er ferdigstilt og saken er henlagt, sier politiadvokaten.

Hun opplyser at henleggelsesgrunnlaget er mangel på bevis.

- Etter å ha gjennomført en rekke vitneavhør samt kriminaltekniske undersøkelser på og rundt branntomta, er konklusjonen at man ikke kan påvise nøyaktig arnested og heller ikke hva som var årsak til brannen. Saken har vært etterforsket bredt og ingen har hatt status som mistenkt, sier Linberg.

Kripos bisto med brannhund

Også Kripos bisto i etterforskningen. De kom blant annet  med en brannhund som søkte etter brennbar væske i brannruinene, men uten at det ble gjort funn.

Fungerende lensmann i Midtre Gauldal, Finn Skårsmoen, opplyste i starten av august at det var vanskelig å finne spor som kunne lede til en brannårsak.

- Sannsynligheten for at dette forblir en uløst gåte, er til stede, uttalte han til Adresseavisen.

Store styrker arbeidet på stedet

De seks familiene som ble husløse etter brannen fikk midlertidig husvære og annen hjelp fra Midtre Gauldal kommune etter brannen.

Det ble tidlig klart at det ikke var håp om å redde noen av leilighetene denne lørdagen.

- Jeg var førstemann på stedet, og da var det full overtenning her. Det slo over i nabobygget ganske raskt etter at jeg kom hit. Det er sikkert rundt 15 meter mellom byggene, men når varmen er så intens, så sprer det seg raskt over større avstander, sa Svenn Ola Krognes, fagleder i brannvesenet.

Mellom 30 og 40 mannskaper i tillegg til ti biler jobbet på stedet. I tillegg kom det mannskaper fra Trondheim.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

foto
Krimteknikerne jobbet på stedet etter brannen på Støren. Etterforskningen er nå avsluttet. Politiet fant verken nøyaktig arnested eller hva som var årsak til brannen. Foto: Morten Antonsen