Det 15 mann store skadefellingslaget gjør et nytt forsøk på å skyte bjørnen som har herjet blant sau på Fosen denne sommeren.

- Vi har leid inn et helikopter som skal bistå oss dersom vi trenger det, sier Kristoffer Moan.

Moan er leder av Leksvik beite- og sankelag.

Helikopter og hund i samarbeid

Helikopteret er privateid og leid inn fordi de fleste aktuelle helikoptertjeneste-firmaene er i sving med å slokke branner på østlandet.

- Vi har dessverre ikke varmesøkende kamera i dette helikopteret. En mulighet er å ha hundefører om bord med peileutstyr på hunden. På den måten kan vi følge hunden dersom den går på spor etter bjørnen, sier Moan.

foto
Kristoffer Moan, leder av Leksvik beite- og sankelag.

Nybrottsarbeid i bjørnejakta

Han kaller det nybrottsarbeid, det beite- og sankelaget er i gang med nå.

- Vi kommer først til å ta helikopter inn i søket dersom vi får observasjoner av bjørnen, finner ferske spor eller nye kadavere, sier Moan.

Terrenget de leter i, i Leksvik, er ulendt. Skog og kratt gjør det enda vanskeligere tilgjengelig til fots.

- Fellingslaget kommer til å stille seg på strategiske poster i området hvor vi antar at den ligger nå. Hunder er med i søket, sier han tirsdag kveld.

Det er gjort flere direkte observasjoner av bjørnen i sommer og viltkameraer har dokumentert den på flere steder.

- Slår i hjel det den kommer over

Bjørnen de har fått fellingstillatelse på, har slått i hjel en mengde sauer på ut- og innmark på Fosen i sommer.

Beitenæringen har hittil funnet et 40-talls sauer og lam dokumentert tatt av bjørn i Meråker og 20-30 på Fosen.

Det er hva de har funnet, Moan mener det er flere.

- Jeg har mellom 700 og 800 sau på beite og fryter at tallet blir nærmere 700 til høsten når de skal sankes. Denne bjørnen slår ihjel det den kommer over, sier Kristoffer Moan.

Helikopteret har stått parat fra tirsdag kveld.

LES INNLEGG: «Nå må Dale komme på banen»