I rådhuset i Melhus er det en jevn strøm av folk som kommer for å stemme. Spørsmålet er om Melhus skal fortsette alene eller slå seg sammen med Skaun. Samtidig stemmer innbyggerne i Skaun på om kommunen skal fortsette alene, slå seg sammen med Melhus eller sammen med kommunene i Orkdalsregionen.

Da Adresseavisen besøkte Melhus og Skaun sist uke, tydet mye på nei i begge kommuner.

Melhus mye større enn Skaun

Melhus har nesten 16000 innbyggere. Skaun derimot har under 8000. I begge kommunene bor det mange mennesker som drar til Trondheim på arbeid hver eneste dag.

Dersom begge kommunene går inn for sammenslåing, blir kommunesenteret i Melhus. Det nye kommunenavnet er fremdeles uklart. Ordfører Gunnar Krogstad (Ap) og ordfører Jon P. Husby (Sp) i Skaun har begge stemt nei. Nå håper de på god valgdeltakelse og et tydelig råd fra folket.

Ser ingen fordeler med Skaun

- Nei, sier Astrid Flatmo Lislien. Hun ser ingen fordeler med å slå seg sammen med Skaun.

- Det eneste må være at det blir én rådmann og én ordfører i stedet for to. Ellers er det lite å spare. De kommunale tjenestene skal være de samme.

Astrid Flatmo Lislien kommer rett fra jobben som kokk i et kommunalt helse og omsorgsenter der hun har kokt torsk og melkeseuppe til middag for 150 mennesker. Hun er ikke redd for å miste jobben sin, men ser for seg at alt blir større med en kommunesammenslåing. Også hennes eget LO-forbund, Fagforbundet blir større i en sammenslått kommune.

Hun er også bekymret for skoletilbudet og andre kommunale tjenester i utkantene i dagens Melhus kommune dersom det skulle bli en sammenslåing med Skaun.

LES KOMMENTAREN: Stille før Sanner

Vanskelig å bestemme seg

Kari Skjellum vil ikke si hva hun har stemt.

- Jeg har ikke vært veldig klar på om jeg skal stemme det ene eller det andre, sier hun.

- Jeg er usikker på om det er best å slå seg sammen med Skaun nå eller om det er best å fortsette alene. Kanskje det kommer dårligere forslag senere, sier Kari Skjellum som jobber i kommunal barnehage i Melhus.

Hun mener Melhus greier seg godt alene i dag, men syns det har vært vanskelig å finne god informasjon om hva som kan komme til å skje framover dersom Melhus blir stående alene eller slår seg sammen med Skaun.

Skole, barnehage og eldreomsorg viktigst

Øystein Hovind er en av mange innbyggere i Melhus som pendler til Trondheim. Han er sykepleier på St. Olav og jobber stort sett natt. Siden han unngår rushet, bruker han 20 minutter med bil fra hjemmet på Løvset til jobben på sykehuset i Trondheim.

- Det er hemmelig valg, svarer han på spørsmål om hva han har stemt. Men han forteller at han har lagt vekt på tjenestetilbud og servicetilbud som skole, barnehage og eldreomsorg.

- Det er mye likt i Melhus og Skaun, sier han.

- Mange pendler til byen. Det er samme type befolkning i begge kommunene. Men Melhus er stor i dag også og har hatt en god satsing på skole. Kommunen kan godt stå alene. Men samtidig er det mulig å skape en levedyktig region utenfor Trondheim ved å slå seg sammen.

- Kunne det vært et alternativ å gjøre som Klæbu og slå seg sammen med Trondheim?

- Nei, da tror jeg Melhus hadde blitt et utkant-tettsted. Melhus er langt større enn Klæbu både når det gjelder innbyggertall og geografi. Det blir langt til Gåsbakken fra Trondheim, sier Øystein Hovind.

Stemmelokalene både i Skaun og Melhus stemmer klokka 21 mandag kveld.

foto
Ordfører Gunnar Krogstad (Ap) håper på god valgdeltakelse og et tydelig råd. Selv har han stemt for at Melhus fortsatt skal være en selvstendig kommune. Foto: Therese Alice Sanne
foto
Nei: Astrid Flatmo Lislien mener Melhus har det best alene. Foto: Therese Alice Sanne
foto
Hemmelig valg: Kari Skjellum syns det har vært vanskelig å bestemme seg. Foto: Therese Alice Sanne
foto
Hemmelig valg: Øystein Hovind stemmer i Melhus.