I en skriftlig undersøkelse har 82 prosent av innbyggerne i Snillfjord gjort sitt valg i spørsmålet om kommunesammenslåing. Alle som er født i år 2000 eller tidligere har fått tilsendt undersøkelsen i posten, og disse har svart på om de ønsker å slå seg sammen med Hitra, Orkdalsregionen eller Hemne.

Flest vil bli en del av Orkdalsregionen

I torsdagens kommunestyremøte ble undersøkelsen kjent. Den totale oversikten viser at 42 prosent ønsker at Snillfjord slår seg sammen med Orkdalsregionen (Agdenes, Meldal, Orkdal og Rindal). 25 prosent ønsker seg til Hitra, 19 prosent vil bestå som egen kommune, mens kun 13 prosent mener Hemne er det beste alternativet.

De yngste er delt

Men rapporten viser at ingen av de tre valgkretsene er enige om ett felles alternativ.

Hele 68 prosent i Aa valgkrets vil slå seg sammen med Orkdalsregionen. 24 prosent ønsker å bestå som nå.

I Ven valgdistrikt er befolkningen delt, men Hemne-alternativet får 46 prosent av stemmene, mot 41 prosent på Orkdalsregionen.

I Sundlandet valgdistrikt har så mange som 74 prosent sagt de vil bli en del av Hitra kommune.

Norfaktas undersøkelse viser få utslag på kjønn og alder. Men 34 prosent av de under 30 år ønsker at Snillfjord skal bestå som egen kommune. 36 prosent av disse ønsker Orkdalsregionen.

Tre intensjonsavtaler

Snillfjord har én intensjonsavtale med Hemne og Halsa på Nordmøre om sammenslåing. Det er også inngått en avtale med Hitra for deler av Snillfjord, mens den siste avtalen er med Orkdal, Agdenes, Meldal, Rindal og Skaun.

Med undersøkelsen som grunnlag ser ordfører John Lernes (Ap) at det går mot tredeling av Snillfjord.

- Når 82 prosent ganske tydelig har sagt at det ikke finnes ett alternativ som passer for hele kommunen, går det mot tredeling. Vi bør høre på hva folket, sier ordføreren.

Undersøkelsen er i tråd med det kommunestyret har visst, så det er ingen stor overraskelse at det ble slik.

- Hva er din mening?

- Jeg vil høre på folket som går for deling.

30. juni blir det gjort et endelig vedtak om kommunetilhørigheten til de snaut tusen innbyggerne.

Med en oppslutning på hele 82 prosent vil det si at 679 av 828 stemmeberettigede deltok.