Det går frem av Forsvarets langtidsplan som blir lagt frem i dag.

De nye kostandene som er kommet til er varslet tidligere, og skyldes i hovedsak en strengere fortolkning av regelverket for støytiltak og behovet for økt beskyttelse og sikring av basen og til hangarløsningen.

Adresseavisen mener: Vi bør ha råd til å holde oss med profesjonelle korps

Kald krig

Opprinnelig ble prosjektet på Ørland lagt på bordet med en ramme på om lag fem milliarder kroner. Dette ble raskt justert til 5,3 milliarder kroner innenfor kampflyprosjektet.

I tillegg er det bestemt at Ørland skal tilføres 2,7 milliarder kroner fra det ordinære vedlikeholdsbudsjettet til Forsvaret. Dette skal brukes på ordinært leirvedlikehold.

Men Forsvaret rapporterte allerede i 2011 om at regnestykket fortsatt hadde to svært ukjente faktorer; støy og sikkerhet.

I Langtidsmeldingen heter det at «Fortolkning av regelverket for tiltak og innløsning av støyutsatte eiendommer er ventet å gi en kostnadsøkning på om lag 850 mill. kroner»

«Økte krav til beskyttelse og sikring av basen og til hangarløsningen til F-35 er ventet å gi en økning på om lag 750 mill. kroner

Vil ha 52 fly

I følge langtidsplanen holder regjeringen fast på at det må anskaffes 52 F-35 kampfly.

De siste ukene har det vært en debatt om hvorvidt det skal skaffes inntill  52 fly, eller faktisk 52 fly.

Regjeringen argumenterer med at det har vært gjennomført flere antallsanalyser siden Stortinget først behandlet ambisjonsnivået for nye kampfly første gang.

«Den til nå siste antallsanalysen ble gjennomført i 2015, og bygger blant annet på en oppdatert trusselvurdering. Analysene underbygger behov for 52 fly», skriver regjeringen.