- Syklistene må holde seg innenfor kjørefeltet. De bør plassere seg slik at bilister kjører forbi med god avstand, minst 1,5 meter. Ved å sykle et stykke ut i kjørefeltet blir syklisten mer synlig og bilisten tar mer veloverveide valg før forbikjøringen, sier rådgiver Marianne Eklo i plan- og trafikkseksjonen i Statens vegvesen.

Hun viser i hovedsak til trenings- og jobbsyklister som ønsker å sykle effektivt, og som derfor ligger i kjørebanen.

Debatten rundt syklister og bilister går konstant, og ble aktuell igjen etter saken om bilen som bråbremset foran Cecilie Gotaas Johnsen slik at hun falt av sykkelen. Bilisten stakk fra stedet.

Johnsen fikk brudd i skulderbladet etter ulykken i Trondheim. Nå spøker det for NM-deltakelsen.

Risikabelt på kanten

Det medfører større risiko for syklisten å plassere seg langt ut i kanten. Ved en forbikjøring vil en bil med stor sannsynlighet komme for nær syklisten.

- Grus, hull i veien eller kumlokk kan også skape farlige situasjoner. Det må være rom for at syklisten plutselig forflytter seg til siden, uten at de treffer en bil, sier Eklo, som også har erfaring som trafikklærer.

Hvor mange i bredden?

Ofte kan bilister møte syklister som sykler flere sammen på veiene. Men det er ingen lov som regulerer hvor mange syklister som kan sykle i bredden av kjørebanen. Regelen er at man skal være varsom.

- Ofte er det en fordel at de sykler sammen, om de sykler én og én kan det være vanskeligere å kjøre forbi, siden bilister trenger en viss strekning på forbikjøringen, sier Eklo.

I store grupper bør syklistene dele seg opp i mindre felt. Syklister regnes som kjørende og følger de samme reglene som bilister, som sier at man skal ha nok avstand fra bilen foran slik at en annen bil kan komme mellom hvis den gjør en forbikjøring.

Må lære å holde avstand

Trafikklærer Nina Varskog ved Abes trafikkskole i Trondheim opplever at elevene hennes til å begynne med ofte legger seg for nær syklister.

- Da pleier jeg å spørre dem om de hadde likt å ha en bil så nær seg når de syklet. Da finner de fort ut at de må holde mer avstand, sier Varskog.

Hun mener avstand er det viktigste når bilister møter syklister på veien.

- Jeg lærer mine elever å holde god avstand til syklistene. Velter syklisten har de da tid til å bremse. Om de skal foreta en forbikjøring så skal de kjøre forbi som om de passerer en vanlig bil. De skal legge seg godt ut i motgående felt, de må også ha god plass foran og se syklisten i indre speil før de legger seg inn igjen, sier hun.

- Opplever du at nye elever mener bilister har mer rett på veien enn syklister?

- Det er noen som er litt mer hissige enn andre, men da opplever jeg at de har det hjemmefra. Det er miljøet som har påvirket dem, sier Varskog.