- Når 46 dyr blir ihjelkjørt, blir vi preget av det. Særlig de som er direkte involvert, som lokførere og våre mannskaper som er med og rydder opp. De har hatt noen tøffe dager. Det gjør inntrykk å møte et slikt syn, sier pressevakt Harry Korslund i Jernbaneverket.

Lørdag kveld ble 46 reinsdyr påkjørt og drept av et tog på Rørosbanen. Påkjørselen skjedde ved Harborg, i Glåmos-området.

Jernbaneverket har levert inn anmeldelse i saken.

Fjernet to dager på rad

Grinda, som skal hindre reinsdyrene å gå på toglinja, var ifølge reineiere i området fjernet da ulykken skjedde. Grinda står to kilometer sør for der reinen ble påkjørt, men spor viser at dyra har gått inn på jernbanelinja her og fulgt togsporet til Harborg.

foto

Søndag kveld festet reineierne grinda igjen, men allerede mandag morgen var grinda løftet av hengslene og flyttet igjen.

- Det er utrolig at folk får seg til å gjøre noe sånt. I hvertfall med tanke på det som skjedde lørdag kveld, sa reineier Inge Even Danielsen til Adresseavisen mandag.

To årsaker

Jernbaneverket satte opp gjerdet i 2013/2014 for å beskytte reinsdyrene mot togpåkjørsler. Klima- og miljødepartementet og mat- og jordbruksdepartementet finansierte det 13 kilometer lange gjerdet.

- Det eneste konkrete tiltaket vi gjør nå er å minne alle om hvor viktig det er at grinder er lukket før og etter passering. Det er to årsaker til det: Det ene er å forhindre at reinsdyra kommer seg inn på togsporet. Det andre er at vi må beskytte villreinstammen fra å blandes med tamreinstammen, sier Korslund.

Reineiere hevder at grinda har blitt fjernet også tidligere. Dette har ikke Korslund noe kjennskap til.

Etterforsker saken

Politiet i Røros har på eget initiativ iverksatt etterforskning i saken. Det har også kommet inn en anmeldelse fra reinbeitedistriktet.

- Det er sabotasje-påstandene vi må sjekke ut. Om det er noen som med viten og vilje har åpnet grinda slik at reinsdyra har kommet inn på et område de ikke burde være på, sier lensmann i Røros, Ulf Vintervold.

foto
Lensmann i Røros, Ulf Vintervold.

Han sier at det er trist at skadeomfanget av togpåkjørselen ble så dramatisk.

- Det er en fæl opplevelse for reineierne, og det må også være et mareritt for lokføreren, sier Vintervold.

Næringskonflikt

Det har lenge vært en næringskonflikt mellom grunneiere og reineiere i Røros. Ifølge Vintervold kommer det blant annet inn klager på at rein beiter på innmark, at hund jager rein eller om motorferdsel i utmark.

- Dette er noe partene må ordne opp i selv. Men det blir et straffbart forhold om noen fjerner ei grind med vilje slik at så mange dyr dør, sier lensmannen.

Vintervold er kjent med påstander om at grinder har blitt åpnet andre steder langs sperregjerdet, men sier det ikke tidligere har blitt anmeldt.