Tirsdag forkastet Frostating lagmannsrett anken fra den drapssiktede 26-åringen, som fredag ble varetektsfengslet i fire uker av Sør-Trøndelag tingrett. Mannen nekter straffskyld.

I fengslingskjennelsen fra lagmannsretten kommer det frem nye opplysninger fra den drapssiktedes politiforklaring. Blant annet går det frem at 26-åringen har forklart at han og den nå avdøde 38-åringen hadde en krangel, men at de to skværet opp før han forlot leiligheten på Ler.

- Dro fra leiligheten tirsdag morgen

Adresseavisen er videre kjent med at den siktede mannen har forklart seg om lekeslåssing med 38-åringen, og at han hevder at han forlot leiligheten til 38-åringen tirsdag 24. januar i 08.00-tiden.

Politiadvokat Jørgen Aunet ved Trøndelag politidistrikt ønsker ikke å kommentere dette tidspunktet.

- Tror politiet på siktedes forklaring om at de to hadde skværet opp?

- Det har jeg ikke grunnlag for å vurdere foreløpig. Det skal gjøres nye avhør av siktede hvor vi skal prøve å kartlegge så mye som mulig, sier Aunet.

Advokat Arve Opdahl, som forsvarer den drapssiktede, vil ikke utdype hva den angivelige krangelen bunnet i, men poengterer at klienten har opplyst at 38-åringen var i live da han forlot leiligheten.

- Siktede hadde skader

Ifølge kjennelsen foreligger det nå overvåkningsbilder av siktede før og etter at han forlot boligen til den nå avdøde mannen. Lagmannsretten viser i den forbindelse til at 26-åringen hadde skader da han ble pågrepet. Denne pågripelsen skjedde samme dag som 38-åringen ble funnet drept.

- Hva slags skader hadde klienten din ved pågripelsen?

- Det kan jeg ikke kommentere, men etter pågripelsen ble han undersøkt rettsteknisk av en rettsmedisiner. Det er helt vanlig, forklarer Opdahl, og legger til:

- Jeg kan ikke gå inn på hva min klient har forklart i avhør - dette er undergitt taushetsplikt. Men ikke noe av det han har forklart seg om har kunnet medføre døden, sier Opdahl.

foto
Det var i denne boligen på Ler at en 38 år mann ble funnet drept onsdag 25. januar. Den drapssiktede kameraten (26) hevder at de hadde en krangel, men at de skværet opp før han forlot boligen på morgenen tirsdag 24. januar.

Politiadvokat Aunet opplyser at det ikke er noen uoverensstemmelser mellom siktedes forklaring om når han dro fra leiligheten på Ler, og det overvåkningsbildene viser.

- Mener politiet at siktede har dratt tilbake til leiligheten igjen?

- Vi prøver å kartlegge alle siktedes bevegelser, og dette er et tema som vi jobber ned å kartlegge.

Ba om løslatelse

I sitt støtteskriv til lagmannsretten la Opdahl ned påstand om at klienten måtte løslates fra varetekt. Han hevdet at det er gjort saksbehandlingsfeil, fordi tingretten varetektsfengslet klienten uten å ha lest utskrifter av de to siste politiavhørene av 26-åringen. Han pekte deretter videre på at alle dokumentene i saken er hemmeligholdte, og at klienten ikke er gjort kjent med hvordan 38-åringen døde.

Opdahl bestred videre at det er skjellig grunn til å mistenke klienten for drap. Advokaten hevder at det ikke er fare for bevisforspillelse, fordi alle former for ransaking og sikring av elektroniske spor er gjennomført.

Biologiske spor

Lagmannsretten har gjort seg kjent med innholdet i de siste politiforklaringene fra 26-åringen, men mener denne ikke svekker mistanken mot ham.

Sør-Trøndelag tingrett konstaterte i sin siste fengslingskjennelse at tekniske funn hadde styrket mistanken mot den drapssiktede 26-åringen. Dette mener også lagmannsretten, og det spesifiseres at det nå foreligger en analyse av biologiske spor fra seksjon for rettsgenetikk ved Oslo universitetssykehus.

Dette i tillegg skadene på siktedes kropp, gjør at også lagdommerne mener at mistanken mot 26-åringen er styrket siden forrige gang de behandlet fengslingsspørsmålet.

Etter fengslingsmøtet i tingretten uttalte forsvarer Opdahl at han vurderte de tekniske funnene annerledes enn retten.

- Jeg ser nå at lagmannsretten har noe av den samme oppfatning som tingretten, men jeg har fortsatt en annen, sier Opdahl.

Nære bekjente

Det var onsdag 25. januar klokken 12.58 at politiet fikk melding om at en livløs person var funnet i en bolig ved Ler i Melhus. En 38-åring ble deretter erklært død på stedet. Noen timer senere resulterte etterforskningen i den første pågripelsen i forbindelse med saken. 26-åringen ble arrestert og siktet for grov kroppsskade med døden til følge - en siktelse som senere ble skjerpet til forsettlig drap.

I tillegg til 26-åringen, er også en 43-åring fra Melhus siktet for drap eller medvirkning til drap. Han satt i en periode varetektsfengslet, før han ble løslatt mandag. I likhet med 26-åringen var denne siktede en nær bekjent av den drepte 38-åringen. Også en tredje mann har vært siktet for grov kroppsskade i forbindelse med drapssaken.

- Bevisforspillelsesfare

Lagmannsretten begrunner varetektsfengslingen av 26-åringen med bevisforspillelsesfare, og viser til at det er beslaglagt gjenstander samt biologiske og elektroniske spor som skal analyseres. «Det er viktig av hensynet til den videre etterforskningen at resultatene av disse analyser kan foreholdes siktede og vitner uten at disse har hatt mulighet til å snakke sammen på forhånd», heter det i kjennelsen.

Lagdommerne mener også at 26-åringen har en «klar interesse av å påvirke de forklaringer som blir gitt, og det er også overveiende sannsynlig at denne muligheten blir benyttet om han løslates», skriver retten i kjennelsen.

26-åringen varetektsfengsles derfor i fire uker med brev- og besøksforbud. Den første uken skal siktede sitte i full isolasjon. Han har også forbud mot å lese aviser de neste to ukene.

- Jeg ser at lagmannsretten begrunner fengslingen med bevisforspillelsesfare. Jeg stiller for min egen del spørsmål om hvordan det kan være en så stor bevisforspillelsesfare for min klient at han må holdes isolert og uten tilgang på aviser, når det er to andre siktede som er på frifot. Det er et logisk problem. Hva er forskjellen mellom de tre når det gjelder bevisforspillelsesfare, spør Opdahl.

Forsvareren opplyser at det ikke er avklart om kjennelsen vil bli anket til Høyesterett.