De nye kampflyene skal slippe både gps-styrte bomber og laserstyrte bomber mot mål i skytefeltet ved Tarva de neste ukene, opplyser kommunikasjonssjef Stian Roen i Luftforsvaret til Adresseavisen. Treningen vil foregå både på dag- og kveldstid til ulike tidspunkt.

- Folk bør ikke bruke kikkert eller fotoutstyr med forstørrende optikk for å se mot flyene under skytetreningen, sier Roen.

Her kan du lese om da det amerikanske superflyet F-22 besøte Ørland flystasjon nylig for å øve sammen med norske F-35-fly:

- Dette besøket er en døråpner

Fare for øyenskader

Roen understreker overfor Adresseavisen at årsaken ikke er at de er redde for at folk skal følge med på flyene eller fotografere dem, men at det finnes fare for øyenskader.

- Det er forsvinnende liten fare for skade, men vi går likevel ut med en advarsel, sier Roen til Adresseavisen.

På Forsvarets nettsted går Luftforsvaret nå ut med en sterk oppfordring til folk om unngå bruk av «kikkert og forstørrende optikk» mot kampflyene.

foto
Kommunikasjonssjef i Luftforsvaret, major Stian Roen. Foto: Rune Petter Ness

- Vi skal ha størst mulig åpenhet om det vi driver med, når vi kan. Her handler det om at flyene vil «skyte» med laser mot mål i skytefeltet. Da bør ikke folk bruke kikkert eller optikk og se direkte mot dem, sier han.

Her kan du lese Adresseavisens omfattende reportasje fra 2015 om hvordan Norges nye kampfly, F-35, skal løse alle slags oppdrag.

Laserlyset det er snakk om er ikke synlig for det blotte øyet, men er laserstrålen som brukes for å beregne avstand til mål, samt å belyse rakett- eller bombemål. F-35-flyene vil bruke laser mot mål i skytefeltet på øya Gyltingen. En del av problemet er at det kan være snakk om strølys ved siden av den sterke hovedlaserstrålen.

Bekymret for faren

ABC Nyheter omtalte i mars bekymringene rundt nettopp dette kraftige laserlyset.  Da var Statens strålevern bekymret for at det nye kampflyets laser kunne skade øynene for tredjepart under militærøvelser og vurderte å sette strenge vilkår for bruken. Strålevernet ble koblet inn i saken da Forsvarets logistikkorganisasjon i 2017 tok kontakt om problemet. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) laget også en rapport om problematikken.

I en uttalelse til Forsvarsdepartementet skriver strålevernet ifølge ABC Nyheter at man ikke kan «utelukke øyeskader eller tap av syn for tredjepart» ved bruk av laser på F-35. Det skal ikke være mulig å gjennomføre ytterligere tiltak for å redusere risikoen. Hvor farlig det er er vanskelig å sette seg inn i, siden både FFIs rapport og andre dokumenter i saken er unntatt offentlighet.

– Nå må Forsvarsdepartementet vurdere om bruken er berettiget ved å veie samfunnets interesser opp mot risiko for tredjeperson ved bruk av laser, sa  avdelingsdirektør Hanne Kofstadmoen i Statens strålevern til ABC Nyheter i mars.

- Har stilt strenge krav

I en e-post til Adresseavisen skriver Luftforsvarets kommunikasjonssjef, Roen, at et er iverksatt en rekke risikoreduserende tiltak rundt skarpskytingen. Blant annet er det en begrensing på hvor langt unna målområdet F-35 får anledning til å fyre av laseren for gjøre risikosonen mindre. Flyene kommer kun til å bruke laseren nær målområdet Gyltingen ved øygruppa Tarva. F-35-flyene begrenses også til å bruke laseren når de flyr i plan flukt, for å redusere risikone ytterligere. Og de må forholder seg til en minstehøyde på 11500 fot når laseren  benyttes. Gjennom lufttrafikktjenesten på Ørland vil annen flytrafikk bli holdt på trygg avstand. Vaktmannskaper og vaktbåt på Tarva vil aktivt være til stede for å holde båttrafikk utenfor fareområdet på overflaten.

foto
To F-35-fly i luften over Ørland flystasjon tidligere i år. Foto: Håvard Jensen

Også i tiden fremover vil det være aktivitet over Tarva skytefelt, som er en del av den viktige treningen for F-35, skriver Luftforsvaret. Flyene er godt i gang med treningen og testingen fram mot operativ kapasitet i 2019.  Norge har nå seks fly stasjonert i Norge og syv på Luke Air Force base i USA, 13 til sammen. Ytterligere tre nye fly ventes nå i høst.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter