Lørdag blir det demonstrasjon i Storheia, der det er vedtatt å bygge 80 vindmøller.

- Vi håper dette blir en kraftig markering mot utbyggingen, sier Kjell M. Derås, medlem i Naturvernforbundets sentralstyre.

Demonstrasjonen arrangeres av Naturvernforbundet, reindriftsutøverne i Åarjel Fovsen Sitji og Facebook-gruppen Fosen for Folket.

Rettslig prøving

- Siste ord er ikke sagt, de sørsamiske protestene kan velte eller utsette deler av prosjektet. Reindriftsutøverne mener utbyggerne ikke har alle nødvendige tillatelser på plass, og forbereder en rettslig prøving. Vi stiller oss fullt og helt bak dette fordi utbyggingen rammer urfolk og deres muligheter til å drive reindrift. En mer klimavennlig kjøttproduksjon finnes heller ikke, sier Derås.

Han viser også til at naturmangfoldloven krever at det ved utbygginger skal tas hensyn til naturgrunnlaget for samisk kultur.

- Vi mener de samiske rettighetene ikke er ivaretatt i utbyggingen slik loven krever, sier Derås.

Naturvernforbundet har også protestert mot byggingen av den 25 mil lange kraftlinjen mellom Namsos og Surna. Utbyggingen er klaget inn til EFTAs overvåkningsorgan ESA, med påstand om at den statlige støtten til kraftlinjen er ulovlig og i strid med EUs markedsregler. Kraftlinjen skal frakte strøm fra vindparkene.

- Henvendelsene vi har fått om demonstrasjonen lørdag viser at mange ønsker å støtte sørsamene og markere motstand mot raseringen av verdifull natur, sier Derås.

Demokratisk prosess

Kommunikasjonssjef Torbjørn Steen i Fosen Vind understreker at reindriftsutøverne og de samiske interessene er hørt flere ganger under planleggingen av den store vindparken.

- En mer enn ti år lang demokratisk prosess ligger bak de rettskraftige konsesjonene og tillatelsene som er gitt. Alle interesser er belyst gjennom saksbehandlingen. Konsesjonsbehandlingen har skjedd i to omganger. Vi har full respekt for dem som er frustrert og at de vil vise det gjennom en demonstrasjon, men alle har hatt full mulighet til å hevde sitt syn underveis i planleggingen, sier Steen.

Utbyggingen er i gang. I april startet arbeidene med en adkomstvei til vindparken i Roan. Nylig startet også arbeidet på veien til Storheia, som ligger i kommunene Åfjord og Bjugn.

- Monteringen av vindmøller vil starte i 2018, og utbyggingen av vindparkene skal være gjennomført i 2020, sier Steen.