Advokat Geir Haugen mener nemlig det har skjedd en saksbehandlingsfeil i Olje- og energidepartementet da konsesjonen for vindmølleprosjektet på Fosen, Hitra og Snillfjord ble gitt.

- Det er spesielt anleggsperioden på fem år som er problematisk. Utbyggerne har gjort det klart at de ikke kommer til å stanse anleggsarbeidet i perioden hvor reinen kalver, noe som tar rundt én måned hvert år. Uten å ta hensyn til dette kan man ikke drive reindrift her, sier Haugen.

Det er reineierne i Fosen sør-gruppa som har engasjert Haugen for å få stanset gigantutbyggingen. Grunnen er ifølge advokaten at de mener reindriften blir kraftig skadelidende både under anleggsperioden og i den videre driftsfasen.

Liker du å holde deg oppdatert på økonominyheter i Midt-Norge? Da anbefaler vi at du følger Økonomiadressa på Facebook!

- Vår tids Alta-utbygging

Advokat Haugen har i en årrekke jobbet med saker som angår urfolks rettigheter. Dette er imidlertid den klart største utbyggingen hvor Haugen har vært engasjert av en av partene.

- Dette er vår tids Alta-utbygging. Forskjellen på situasjonen nå og situasjonen i Alta på 70- og 80-tallet, er at vi i mellomtiden har skrevet under ILO-konvensjonen. Denne sikrer urfolk mot inngrep av denne typen, og det skal ikke mye til før den slår inn, sier Haugen.

ILO-konvensjonen handler kort fortalt om urfolks rett til å bevare og videreutvikle sin egen kultur.

Vil ta saken opp for FN

Det første skrittet for å få stanset utbyggingen er ifølge Haugen å få kjent konsesjonsvedtaket ugyldig gjennom tingretten. Olje- og energidepartementet har nemlig gitt forhåndstiltredelse for bygging av Statnetts ledningsanlegg mellom Namsos og Storheia og for Trønderenergi netts samordnede tilknytning på Fosen, samt for vindkraftverkene Kvenndalsfjellet, Storheia, Roan og Geitfjellet.

En forhåndstiltredelse betyr at kraftselskapene kan begynne anleggsarbeidet før erstatningsskjønnet overfor reineierne er avgjort, noe Haugen mener det ikke er anledning til.

- Får vi ikke stanset arbeidet i første rettsinstans, kommer vi til å anke saken. Vi er klare til å ta saken helt til høyesterett, sier han.

Han varsler imidlertid at det også kan være aktuelt å gå til FN for å få reversert vedtaket.

- Vi skal ha et møte neste uke om veien videre. Men jeg ser det ikke som usannsynlig at saken kan komme opp for FNs menneskerettighetskommité, sier Haugen.

- God sjanse til å stanse utbyggingen

- Hvordan vurderer du sjansene for å vinne frem med kravet deres om å stanse hele utbyggingen?

- Jeg mener vi har en god sjanse. Spesielt med tanke på saksbehandlingen. Det er ganske strenge regler for hvordan saker som dette skal saksbehandles, og vi mener én side har blitt oversett. Jeg har vunnet frem i flere lignende saker tidligere, sier Haugen.

Adresseavisen har forsøkt å få tak i reineiernes talsperson, men ikke lykkes med dette fredag.

Vil du lese mer om vindkraftutbyggingen på Fosen, Hitra og i Snillfjord? Da kan du ta en kikk her.

foto
Kvenndalsfjellet i Åfjord vises i bakgrunnen av dette bildet. Dette er ett av stedene som er planlagt bygget ut med vindmøller. Foto: Richard Sagen