– Unge kommer ikke til å gå til Gråkallen for å stå på ski

Eskil Gaasø Indrestrand, ordfører for ungdommens bystyre i Trondheim sier byggingen av Gråkallen vinterpark må komme i gang.

Går ikke til skiparken: Eskil Gaasø Indrestrand (17), ordfører i ungdommens bystyre, sier det er viktig at Gråkallen skipark ikke blir forsinket på grunn av krav om gang- og sykkelvei skigåere ikke vil bruke for å komme seg til skiparken. 

Saken oppdateres.

– I ungdommens bystyre har vi grublet på hvem som kommer til å bruke en gang- og sykkelsti opp til Gråkallen vinterpark. Vi kunne kanskje hatt en liten stafett hvor bystyrepolitikerne går fra Ferista til Skistua med fullt ski- eller snowboardutstyr og se hvor mange som har lyst til å stå på ski når de er kommet opp, sier Eskil Gaasø Indrestrand, ordfører i ungdommens bystyre.

Må bygge sykkelvei

Bystyret har tidligere vedtatt at byggeren av Gråkallen vinterpark må bygge gang- og sykkelvei fra Ferista opp til Skistua i tilknytning til utbyggingen av et alpinanlegg ved Skistua. Gangveien vil koste 60 millioner kroner.

Like før sommerferien signaliserte Arbeiderpartiet, Høyre og Frp at de ville la utbyggeren slippe, og muligens bygge ut gangveien ved bruk av bompenger fra Miljøpakken, men saken skal tilbake til bystyret for en ny behandling etter sommeren.

Unge brukere

Ordføreren i ungdommens bystyre sier det er viktig å lytte til de som kommer til å bruke heisene og skibakkene i vinterparken.

– Det viktigste budskapet fra oss unge er å komme i gang slik at vinterparken blir ferdig så fort som mulig. Det er et kjempebra prosjekt, og parken vil bli brukt i lang tid fremover. Hvorfor vente med et godt prosjekt unge kommer til å elske, spør ordføreren i ungdommens bystyre.

Hører ikke til vinterparken

Indrestrand forteller at ungdomsrepresentantene ikke mener gang- og sykkelvei opp til Skistua hører med til planene for vinterparken.

– Her må politikerne lytte til de med ekspertkompetanse på unges behov i alle deler av byen, nemlig ungdommen selv. Unge har aldri brukt marka så lite som de gjør i dag. De sitter for mye på sofaen. Dette er en fantastisk mulighet til helt ny bruk av marka. Dette er et tilbud som kommer til å få oss ut og i aktivitet. Unge kommer ikke til å gå til Gråkallen for å stå på snowboard, sier Indrestrand.

Offentlig ansvar

Gråkallen vinterpark AS eies likt av idrettslagene Freidig, NTNUI og Trondhjems skiklub.

Styreleder Dag Herrem, sier vinterparken er avhengige av at kommunen fatter vedtakene sine i august for at anlegget skal være klart til bruk i slutten av 2017.

Han sier også at det er uaktuelt at de tre idrettslagene skal være de som finansierer 240 parkeringsplasser mellom Storsvingen og Fjellseter kapell.

–  Utrolig mange kakesalg

Ungdomspolitikeren mener det offentlige må ta ansvar for å bygge gangveien opp, ikke at det er et ansvar som tilfaller utbyggeren av vinteranlegget.

– Ungdommens bystyre synes det offentlige må ta ansvar for å bygge parkering og gangvei, ikke Gråkallen vinterpark. 60 millioner kroner er utrolig mange kakesalg for en idrettsklubb, sier Indrestrand.

LES OGSÅ: Et flertall av fylkespolitikerne vil gi klarsignal for vinterparken. De har bevilget 1,25 millioner til prosjektet.

Vil unngå forsinkelser

Planene om et alpinanlegg med fem heiser og tolv alpintbakker i hjertet av Bymarka vil være vanskelig å gjennomføre dersom kommunen opprettholder kravet om gang- og sykkelvei finansiert av idrettslagene som står bak prosjektet.

I februar ønsket Geirmund Lykke (KrF) å skrinlegge hele prosjektet på grunn av kostnadene.

– Vi synes det er viktig at vi får et best mulig skianlegg, og at det ikke blir forsinket. Vinterparken er et tilbud Trondheim trenger. Det ville være synd om krav om gang- og sykkelvei stopper prosjektet, sier Indrestrand.

Bussrute

Flere av partiene i bystyret sier det er viktig å løse trafikkutfordringene langs Fjellseterveien opp til Skistua. Ungdomspolitikeren mener et godt kollektivtilbud opp til Skistua uansett vil være det som gjør at unge kommer seg ut i marka.

– Ungdom kjører ikke bil. Man kan heller ikke kjøre moped om vinteren. Vi ønsker oss heller en egen «Gråkallrute» som stopper på sentrale bussholdeplasser og så kjører opp til Skistua, sier Indrestrand.

Naturlig med bomvei

Han sier det vil være helt naturlig med bomvei for biler som ønsker å komme seg helt opp til Skistua, og at man kan legge en større parkeringsplass lenger unna slik at de som reiser kollektivt kommer frem.

– Det tror vi er en bedre løsning. Å gå mange kilometer oppover en gangvei mens man bærer på snowboard, støvler, hjelm og mat går ikke. Vi må satse på fremkommelighet med buss. Det virker ikke helt som politikerne har tatt stilling til den faktiske bruken i denne saken, sier Indrestrand.

LES OGSÅ: Ny gang- og sykkelvei på 370 meter og to bussholdeplasser til en pris på 56 millioner kroner ble for mye for formannskapet i Trondheim.

LES OGSÅ: Politikere fra kommunene rundt Trondheim er kritiske til Miljøpakken og mener at de betaler for mye i bompenger og får for lite igjen.

På forsiden nå