Møter Solvik-Olsen til dialog om bymiljøavtalen

Rita Ottervik sender kommunalråd Geir Waage til Oslo for å møte samferdselsministeren fredag: Håper å få avklart uløste spørsmål knyttet til nullvekstmålet.

Rita Ottervik sender kommunalråd Geir Waage til Oslo for å møte samferdselsministeren fredag. 

Saken oppdateres.

Det var tirsdag at politikerne i bygningsrådet vedtok at E6 øst for Trondheim skal reguleres, og dermed ga klarsignal for utbygging av veien nordover.

En bedre vei nordover betyr trolig mer trafikk inn til Trondheim, noe som kan sette de 3,7 milliardene som Trondheim er sikret gjennom bymiljøavtalen i fare – der man har lovet en nullvekst i personbiltrafikken.

Fredag skulle Sør-Trøndelag fylkeskommunene og Trondheim kommune opprinnelig signere bymiljøavtalen med staten. Men ettersom det ennå gjenstår uløste spørsmål knyttet til nullvekstmålet, ble møtet utsatt.

LES OGSÅ: Nå er 3,7 veimilliarder i spill

Utdyper problemstillingene

Nå vil statsråden likevel møte kommunen til dialog om disse problemstillingene fredag, skriver fylkesordfører Tore O. Sandvik i en mail til Adresseavisen.

Sammen med ordfører Rita Ottervik har Sandvik formulert et brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen der de skisserer opp konsekvenser for bymiljøavtalen ved etablering av ny firefelts riksvei øst for byen.

-Vi vil møte statsråden til en dialog om innholdet i brevet, slik at vi kan utdype problemstillingene. Dette er jo problemstillinger vi eier sammen med statsråden siden vi er tre avtaleparter, skriver Sandvik.

LES OGSÅ: Rødgrønne politikere får vondt i viljen av E6

Biltrafikken i Trondheim øker

I brevet skriver Ottervik og Sandvik at «utviklingen i biltrafikken i Trondheim har snudd og øker nå etter flere år med nedgang». Og videre at «å holde privatbiltrafikken på dagens nivå blir svært krevende (som å forestille seg Bodø uten biler)».

«Hvordan kan vi bli holdt skadesløse i tilknytning til Bymiljøavtalen, hvis nullvekstmålet ikke nås som følge av statens vegsatsing?», spør Ottervik og Sandvik, som også ber statsråden om å avklare om elektrifiseringen av jernbanen og planene om dobbeltspor på samme strekning vil stå fast.

Forventer en avklaring

Brevet avsluttes på følgende vis: «Vi forventer avklaring på dette før Bymiljøavtalen undertegnes og imøteser dialog med statsråden for å finne løsninger».

-Vi har forståelse for at statsråden kanskje ikke har svar på alle spørsmål stilt i brevet allerede i morgen, men tror er slikt møte vil være konstruktivt for alle parter, skriver Sandvik til Adresseavisen.

Det er kommunalråd Geir Waage som møter statsråden fra Trondheim kommune.

Les Adresseavisens leder: Klimahensyn og trafikksikkerhet kolliderer på E6

Bymiljøavtalen
  • I februar signerte Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket avtalen for 2016 til 2023.
  • Nå på fredag skulle avtalen signeres med Samferdselsdepartementet.
  • All vekst i persontransporten skal skje kollektivt, eller ved at folk sykler eller går.
  • Staten bevilger 3,76 milliarder kroner: 1 milliard kroner til tiltak på riksveien innen kollektiv, sykkel, miljø og gåing. 1,4 milliarder kroner til superbuss. 1,36 milliarder kroner i belønningsmidler til tiltak som bidrar til bedre byluft og mindre kø.
  • Kommunen og fylkeskommunen forplikter seg til å sikre tiltak som hindrer vekst i biltrafikken, som å bygge en tettere by, utvikle sammenhengende nett for alle som sykler og går.
På forsiden nå