Ønsker å øke lærertettheten

460 millioner kroner fra regjeringen på landsbasis, skal gi drøyt 20 nye lærerårsverk i trondheimsskolen. Styrkingen kommer på småskoletrinnet.

–Vi vet at tidlig innsats har svært stor betydning for hva elevene lærer og hvordan de utvikler seg. Når vi nå øker bevilgningen til tidlig innsats vil kommunene være i enda bedre stand til å følge opp elevene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.  Foto: Roald, Berit, NTB scanpix

Saken oppdateres.

Pengene kommer igjennom budsjettforliket mellom regjeringen og samarbeidspartiene. Midlene er øremerket flere lærere hos første- til fjerde trinn.

I Nord-Trøndelag skal 17,7 årsverk fordeles på 23 kommuner.

For Sør-Trøndelags del betyr dette til sammen 36,9 nye årsverk, fordelt på 25 kommuner. I Trondheim kommer 20,4 årsverk.

460 millioner til flere lærere

Regjeringen og samarbeidspartiene har de siste årene brukt penger for å øke lærertettheten i småskolen.

I 2015 ble 370 millioner fordelt på 100 kommuner som hadde lavere lærertetthet på 1.-4. trinn enn landsgjennomsnittet. I budsjettforliket for 2016 ble de enige om å bevilge ytterligere 320 millioner kroner til flere lærere i 1. til 4. klasse.

- For 2017 skal 460 millioner kroner fordeles på landsbasis, opplyser stortingsrepresentant for Høyre, Frank Jenssen.

LES OGSÅ: Måler skolekvalitet

Vektlegger tidlig innsats

- Tidlig innsats er avgjørende for at flere elever skal lære mer og mestre skolen bedre tidlig. Slik legges også grunnlaget for et godt skoleløp videre i ungdomsskolen og videregående, og at færre faller fra, sier Jenssen (H).

Nå er midlene fordelt etter grunnskolenøkkelen i inntektssystemet til kommunene. Kommunene skal hvert år bekrefte til Utdanningsdirektoratet at tilskuddsmidlene er brukt til lærere på 1.-4. trinn. Kommuner som ikke bekrefter at midlene som de skal, vil ikke få tildelt midler påfølgende år, står det i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Øremerkede midler

Midlene er øremerket, slik at kommunene ikke skal kunne bruke dem til annet enn tidlig innsats.

- Venstre i Trondheim er svært fornøyd med at det nå kommer over 20 nye lærerstillinger i Trondheimsskolen. Disse skal forsterke lærerteamene som underviser i 1. til 4. klasse. Det skal være en politisk oppfølging i Bystyret om denne saken, men midlene er øremerket til formålet og regjeringen i samarbeid med KrF og Venstre løfter kvaliteten i grunnskolen ytterligere, sier Venstres gruppeleder i Trondheim, Jon Gunnes.

- Fra KrFs side er det svært gledelig at vårt budsjettkrav om styrking av lærertettheten i småskolen har fått så god mottakelse hos samarbeidspartiene. Jeg gleder meg over at kommunene i Sør-Trøndelag får en styrking tilsvarende 37 lærerårsverk, hvorav 20 tilfaller Trondheim. Jeg håper vi snart kan sikre at det blir maksimum 16 elever per lærer i småskolen i alle skoler, sier partiets gruppeleder i Trondheim, Geirmund Lykke.

Forsker på effekten av lærertetthet

Inntil 268 millioner kroner kan brukes på slike midlertidige tiltak. Totalt 1,2 milliarder er fordelt til kommunene, mens rundt 100 mill. kroner knytter seg til stillinger som inngår i forskningsprogrammet Læreeffekt, opplyser departementet.

LES OGSÅ: 1+1= en halv milliard

Forskerne ser på hvor stor effekt elevene har av at det er flere lærere tilstede og at undervisningen blir gitt i mindre grupper.

– Vi ønsker å få mer kunnskap om hvilken effekt det har å ha flere lærere, og derfor bruker vi deler av midlene for å forske på nettopp dette, forklarer Røe Isaksen.

På forsiden nå