Gravide rusmisbrukere står uten jordmor i Trondheim

Rusmisbrukeren «Ida»: – For meg var tilbudet helt avgjørende

Hun ble rusfri etter oppfølging fra ressursteamet for gravide rusmisbrukere. Hun tror mangelen på jordmor i teamet vil føre til at flere rusmisbrukere kan miste barna sine.

Manglende tilbud: De siste årene har omlag 30 rusmisbrukere vært til behandling hos jordmor i ressursteamet for gravide rusmisbrukere. Nå har teamet vært uten jordmor over lengre tid. 

Saken oppdateres.

Da «Ida» ble gravid i begynnelsen av 20-årene, ble hun av fastlegen sin henvist til Ressursteamet for gravide rusmisbrukere. Det ble hennes vendepunkt.

- Hvis jeg ikke hadde hatt ressursteamet, så vet jeg ikke hvordan det hadde gått med meg. For meg var det helt avgjørende, sier «Ida».

I dag er hun rusfri og i full jobb. At det er blitt slik, skyldes i stor grad oppfølgingen hun fikk fra ressursteamet.

- Det begynte med rusprøver og samtaler, og etter hvert fikk jeg en veldig nær relasjon til alle som jobbet der. Det var personer som var med deg hele veien, enten du trengte hjelp til å betale regninger eller til å passe på ungen, forteller hun.

Den personlige kontakten med de ansatte i ressursteamet var veldig viktig for henne. Hun har fortsatt kontakt med Kirsti Bakke, som var jordmoren hennes.

- Tilliten er så enormt viktig. Du setter hele livet ditt på spill, og du er livredd for å miste ungen din.

Nå står ressursteamet uten jordmor. At gravide rusmisbrukere i dag ikke kan få den samme oppfølgingen som hun fikk, synes hun er forferdelig trist.

- Jeg tror det vil føre til at flere rusmisbrukere vil miste barna sine, rett og slett. De vil ikke få den hjelpen de trenger.

LES OGSÅ: 3800 pasienter har brukt fritt behandlingsvalg – bare 21 av dem er fra Trøndelag

Liten framgang

Ressursteamet for gravide rusmisbrukere er et kommunalt tilbud som skal følge opp gravide med rushistorikk og deres barn. Teamet har vært uten jordmor i mesteparten av 2017. Bakgrunnen for det, er ifølge dokumenter fra møter i formannskapet en personalkonflikt. Elin Marie Andreassen (Frp), bystyremedlem i Trondheim kommune, synes det er svært problematisk at en konflikt går på bekostning av mottakerne av tjenesten.

Stiller spørsmål: Elin Marie Andreassen (Frp) er usikker på om det har blitt gjort nok for å få på plass en ny løsning i ressursteamet, og å sørge for at brukerne får oppfølgingen de trenger. 

- Det har vært stort fokus på å løse den interne konflikten, men jeg opplever ikke at det å få på plass en ny jordmor blir prioritert i like stor grad.

Andreassen forklarer at formannskapet ble gjort oppmerksom på mangelen på jordmor i april. Da hun etterlyste oppdatering i juni, var situasjonen den samme. Hun er ikke tilfreds med arbeidet som har blitt gjort for å sørge for at gravide rusmisbrukere skal ha tilgang på jordmor.

- Jeg skulle ønske man var mer på offensiven for å få på plass jordmortilbudet. Ressursteamet har fungert godt i mange år, og har opparbeidet relasjoner og kompetanse på brukerne. Jeg er redd for hva som skjer med denne kompetansen nå.

LES OGSÅ: Ammehjelpen: Vi vet om jordmødre som jobber på fritiden fordi de har ikke samvittighet til annet

Vil ha på plass jordmor i løpet av høsten

- Jeg er enig i at det haster å få på plass et nytt tilbud, sier Camilla Trud Nereid, kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune.

Hun forklarer at det er flere ting som gjør det vanskelig å erstatte tilbudet.

- Tilbudet har hatt en organisering som vi ser at ikke er god nok, og det har blitt for mange kryssende linjer og uklarheter knyttet til mandat og rollefordeling mellom ulike profesjoner, sier Nereid.

Hun sier at personalkonflikten også har gjort ting vanskelig, men er ikke enig med Andreassen i at dette har tatt fokus vekk fra brukernes situasjon.

- Målgruppa har selvfølgelig vært det viktigste anliggende, både for de ansatte i ressursteamet og for oss hos rådmannen. Dette er en ressurssvak gruppe man har mye empati for, og som det krever faglig spisskompetanse for å ivareta, sier hun.

Nereid informerer videre om at en midlertidig løsning ble forsøkt, uten hell.

Camilla Trud Nereid, kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune, forklarer at rolleinndelingen og organiseringen av ressursteamet tidligere ikke har holdt mål. Hun håper en ny løsning kommer på plass snart. 

- Det fungerte ikke fordi man ikke gjorde noe med måten tjenesten er organisert. Nå skal vi organisere denne tjenesten på en bedre måte, og det neste skrittet er å diskutere dette med de tunge fagmiljøene som finnes i og utenfor kommunen.

Hun sier at tjenestetilbudet vil være på plass i løpet av høsten.

LES OGSÅ: Blå Kors Lade Behandlingssenter i Trondhem reduserer fra 1. april 2017 tilbudet om rusbehandling og tjenester til pasientene

- Kan ha alvorlige konsekvenser

- Behovet for jordmor er veldig stort, og jeg tror brukergruppen har vært svært fortvilet, sier Bakke.

Fram til hun pensjonerte seg i fjor, jobbet hun som jordmor i ressursteamet. Det hadde hun gjort helt siden hun var med på å starte opp teamet i 1989.

Rundt 30 kvinner har årlig benyttet seg av tilbudet, sier Bakke. Hun forteller om en brukergruppe som trenger hjelp til å mestre svangerskapet og de første årene med barnet. De har ofte psykiatriske diagnoser og tung ballast fra oppveksten, i tillegg til rusproblemer.

- Disse menneskene blir veldig motiverte til å bli rusfri når de blir gravide, men de trenger oppfølging. Får de ikke det, kan det ha alvorlige konsekvenser for dem og for ungene, sier Bakke.

Hun synes det er nærmest uforsvarlig av kommunen å la teamet gå uten jordmor i så lang tid.

LES OGSÅ: Trondheim kommune har iverksatt en rekke tiltak for å kunne hjelpe barn og unge som sliter

Få vonde minner

- Det å være rundt 20 år og få et tillitsforhold til systemet, det tror jeg er veldig viktig, sier «Tone».

Hun gikk også til ressursteamet som gravid rusmisbruker. I likhet med «Ida», mener hun at ressursteamets oppfølging var avgjørende for at det gikk bra med henne.

Vendepunkt: «Ida» klarer ikke å forestille seg hvordan livet hennes hadde vært uten oppfølging fra jordmor og resten av ressursteamet. «Tone» opplevde tilliten til teamet som avgjørende for at hun skulle klare seg. 

- De passet på, og jeg kunne alltid stole på at de hadde tatt affære dersom noe var en fare for ungene mine, sier «Tone».

Hun er opptatt av at det helhetlige tilbudet som det tverrfaglige teamet gir, er viktig. Hun mener det er vanskelig for rusmisbrukere å skulle oppsøke hjelp ved flere ulike instanser.

- Uten jordmor kan man kanskje opprettholde tilbudet for dem som har fått ungen, men hva med de gravide? Det er jo ment å være tverrfaglig, og det fungerte så godt på den tida. En fastlege kan umulig å ha tid til den typen oppfølging som vi fikk.

Veien til et rusfritt liv var ikke enkel, og «Tone» hadde flere tilbakefall. Men hun kunne alltid dra til ressursteamet og snakke med jordmoren eller helsesøsteren.

- Det er godt å tenke tilbake på at jeg ikke har så mange vonde minner fra den tida til tross for situasjonen jeg var i. Mange blir behandlet dårlig på grunn av problemene de har, men det har vi aldri opplevd i ressursteamet.

På forsiden nå