Vant med bryggepromenade i tre i Kjøpmannsgata

Det svenske vinnerutkastet etter arkitektkonkurransen om Kjøpmannsgata vil erstatte dagens fortau med en bryggepromende i tre.

Bryggepromenade i tre: Svenske Mareld vant arkitektkonkurransen om Kjøpmannsgata og snart kan det bli en langsgående gangpromenade i gatas øvre plan med integrerte benker og avsatser med tre som hovedmateriale.  Foto: Illustrasjon: Mareld

Saken oppdateres.

Denne skal gå sammenhengende fra Gamle Bybro i sør, gjennom hele Kjøpmannsgata og til Krigsseilerplassen i nord. Stedvis vil denne bryggepromenaden strekke seg ut over den grønne vollen og danne oppholdssoner, sitteplasser og lekeelementer.

Det har snart gått ett år siden Trondheim kommune og Statens vegvesen inviterte til internasjonal arkitektkonkurranse for Kjøpmannsgata. Det kom inn 28 forslag, og i går ble vinneren kåret. Dette skjedde på Clarion Hotell Brattøra under konferansen «Forum Wood Building Nordic».

Byantikvar i Trondheim kommune, Mette Bye, har vært juryleder og hun kan fortelle at det er en enstemmig jury som kåret det svenske arkitektkontoret Mareld som vinner.

Vinnerarkitektene: Mareld har kontoret sitt i Gøteborg, men de kom til Trondheim for å ta imot premien etter å ha vunnet arkitektkonkurransen om Kjøpmannsgata. Fra venstre: Maja Hjertén Knutson, Svante Soldemo, Fredrik Kjellgren og Linda Sandin. 

 

Flere plasser å være

Mareld landskapsarkitekter er fra Göteborg, og har brukt lang tid på forslaget sitt.

- Ja, vi har brukt lang tid, ikke fordi vi ikke visste hva vi skulle gjøre med området, men fordi det er et så stort område. Vi skjønte med det samme konkurransen ble utlyst at denne ville vi være med i. Dette var for gøy til å ikke delta, sier Linda Sandin fra Mareld.

LES OGSÅ: Kunstnerduoen Hertling & Andreassen frykter ensretting av Kjøpmannsgata

Hovedmottoet for vinnerforslaget er «En gate, flere plasser», og det likte juryen.

- Ja, vi liker at alle de ulike plassene har fått sine egne funksjoner. Dette vil trekke mennesker til området og få dem til å tilbringe tid der, sier byantikvar Bye om vinnerutkastet som juryen mener er både visjonært, fremtidsrettet og realistisk på en gang.

Bye viser til at det er seks mål juryen har sett på for Kjøpmannsgata, de de skulle velge en vinner.

- Vi mener Kjøpmannsgata må være et attraktivt sted å være. Gata må ha gode forbindelser på langs og på tvers, og den må formidle områdets og byens historie. Kjøpmannsgata må være byens møte med Nidelva, det må være et helhetlig område og et sentralt grøntområde, sier Bye.

Se flere av forslagene som kom inn til konkurransen om nye Kjøpmannsgata her

Tre som hovedmateriale

Alt dette mener juryen svenskene i Mareld har fått med i sitt forslag.

Vinnerutkastet heter Bryggepromenaden, og det er den foreslåtte langsgående gangpromenaden i Kjøpmannsgatas øvre plan med integrerte benker og avsatser med tre som hovedmateriale, som har gitt utkastet navnet.

Juryen skriver i sin begrunnelse at de er overbevist om at bruk av tre er et godt grep for Kjøpmannsgata, men juryen mener samtidig at det ikke nødvendigvis skal være et gjennomgående tredekke på hele bredden. De synes den nye promenaden er et godt utgangspunkt å jobbe videre med, samtidig som de understreker at det er viktig å sikre et godt fortau som kan brøytes også på denne siden av gata.

LES OGSÅ: Nødhjelp til bryggerekka vil koste 37 millioner

Pir på Krigsseilerplassen

Juryen skriver videre at vinnerutkastet etablerer gode tverrforbindelser, både inn til Midtbyen, i vollen og ned mot elven.

Det foreslås også en del nye forbindelser mellom Kjøpmannsgatas øvre og nedre del, eksempelvis en kafépaviljong med heis, amfitrapper, gangtrapper og stier. Disse nye forbindelsene skal sikre at vollen i større grad tas i bruk, at den er attraktiv og naturlig å krysse for fotgjengere. Det er lagt opp til en «folkeplasskarakter» hvor Kongens gate møter Nidelva og en «kulturhuskarakter» i hvor Dronningens gate møter Nidelva.

Krigsseilerplassen ønsker Mareld som et åpent og romslig sted, og med en ny pir som de tror vil bli et attraktivt utsiktspunkt og gi god kontakt med Nidelva.

Mareld mottar 500 000 kroner i premiepenger for vinnerutkastet sitt. Et vinnerutkast som nå skal bearbeides videre, før Kjøpmannsgata får et løft.

På forsiden nå