AUF-leder: - Ser ut til å bli et nederlag for Ap-ledelsen

Ap fremmer forslag om at de såkalte oktoberbarna skal vurderes på nytt etter særskilte sårbarhetskriterier.

Leder av AUF i Trøndelag, Julie Indstad Hole, mener det er positivt at ledelsen ser ut til å ha gitt etter.   Foto: Mariann Dybdahl

Saken oppdateres.

Oktoberbarna er enslige asylsøkere med avslag, som var under 18 år da de kom til Norge og som fikk midlertidig opphold frem til de ble myndige.

- Ap fremmer forslag i morgen på Stortinget om at regjeringen må sørge for at de enslige mindreårige skal vurderes særskilt etter nye sårbarhetskriterier. De skal vise om det er trygt å bli sendt tilbake og om du har omsorgspersoner og ressurser dit du sendes, sier fylkesleder Karianne Tung i Trøndelag Ap.

Dette ble avgjort på møte i Aps stortingsruppe mandag kveld. Se hele forslaget nederst i saken.

Les også: Ap-storbyene med sterkt press mot eget parti i asylsaken

Fylkesleder i Trøndelag, Karianne Tung.  Foto: Jens Petter Søraa

Vil innføre vilkår

I praksis vil Ap gjeninnføre det rimelighetsvilkåret som partiet i sin tid var med på å fjerne.

- De som har fått behandlet søknader og fått avslag etter 1. oktober i fjor, skal vurderes på nytt med det nye systemet. Så dette skal ha tilbakevirkende kraft, sier Tung.

Bakgrunnen for forslaget er den store økningen i antallet mindreårige som har fått innvilget midlertidig opphold etter at det såkalte rimelighetsvilkåret ble fjernet 1. oktober i fjor. Rimelighetsvilkåret gjorde tidligere at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som «urimelig».

- Før var det rundt 5 prosent av denne gruppen som fikk midlertidig opphold, i etterkant økte det til over 40 prosent. Da rimelighetsvilkåret ble opphevet, hadde Stortinget ingen informasjon som tilsa at dette ville skje. Derfor ønsker vi at alle vedtak som er gjort i denne perioden knyttet til denne gruppen, skal stilles i bero og gjennomgås på nytt, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

- Hvorfor gjør Ap retrett nå, Tung?

- Jeg opplever ikke at vi gjør retrett. Vi følger bare i enda tydligere grad opp det som landsmøtet vårt sa. Det har vært en debatt internt i Ap, og mange har sterke meninger om dette. Slik har det alltid vært. Jeg er glad for det vi har kommet frem til, sier Tung.

Les også: SV foreslår umiddelbar stans i Afghanistan-returer

- Nederlag for Ap-ledelsen

Leder av AUF i Trøndelag, Julie Indstad Hole, er blant de som har stått i spissen for opprøret.

- Det er positivt at ledelsen ga etter for så mye press fra grasrota. Dette ser ut til å bli et nederlag for Ap-ledelsen, sier Hole.

Hun presiserer at hun ikke har sett forslaget skriftlig enda.

- Så vi må finne ut hva det faktiske innholder, og om det vil utgjøre en forskjell, sier Hole mandag kveld.

UD-rapport om Afghanistan: Menneskerettighetssituasjonen forverres

Sp: Tar stilling tirsdag

Sps innvandringspolitiske talskvinne Heidi Greni, avviser ikke Aps forslag, men skriver i en sms:

- Vi vil ta stilling til dette etter klokken 9 i morgen når alle forslag er fremlagt, skriver Greni.

Sp kan eventuelt stoppe Aps forslag siden de sammen med Høyre og Frp har flertall på Stortinget.

Lars Haltbrekken (SV)  Foto: Christine Schefte

SV-støtte

SVs Lars Haltbrekken sier dette ikke er deres primære standpunkt, som er umiddelbar, midlertidig stans i returer. De vil likevel støtte Aps forslag.

- Det er ingen tvil om at demonstrasjonene i Trondheim har klart å bevege Ap et skritt i riktig retning. Det er bra, det viser at det nytter. Nå må vi sloss videre, for dette er ikke godt nok, sier Haltbrekken.

Sivert Bjørnstad (Frp).   Foto: Espen Bakken

Frp: - Uheldig signal

Sivert Bjørnstad (Frp) synes det er trist at Ap gjør retrett i en så viktig sak.

Hva som har forandret seg siden Ap inntok regjeringens standpunkt forrige uke, er vanskelig å forstå, skriver han i en e-post til Adresseavisen. 

- Ap, som ellers stort sett har vært konsekvente og konsistente i sin asyl- og innvandringspolitikk, viser her sitt sanne jeg, og vender kappen etter vinden. Jeg frykter at dette sender et svært uheldig signal ut i verden om at det nå skal bli enklere å få opphold her, skriver Bjørnstad.

Les også: AUF: - Det er en skam at Ap ikke støtter forslaget

Hele forslaget fra Ap:

I. Stortinget ber Regjeringen oppheve GI-02/2017 – Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 – enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt. 

II. Stortinget ber Regjeringen så raskt som mulig sørge for at for at mangel på omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser til å etablere seg i internfluktområdet skal ha betydning ved vurderingen av om det for enslige mindreårige asylsøkere skal gis ordinær tillatelse etter utlendingsloven § 38.

III. Stortinget ber Regjeringen sørge for at alle saker med vedtak fra og med 01.10.2016 og frem til i dag, som gjelder enslige mindreårige asylsøkere som er henvist til internflukt og som har fått midlertidig opphold, blir vurdert på nytt. Instruks GI-02/2017 – Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 – enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt, oppheves med virkning for vurderingen av disse sakene. Endringen, om at mangel på omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser til å etablere seg i internfluktområdet skal ha betydning ved vurderingen av om det for enslige mindreårige asylsøkere skal gis ordinær tillatelse etter utlendingsloven § 38, skal gis virkning for vurderingen av disse sakene.

IIII. Stortinget ber Regjeringen sørge for at alle saker med vedtak fra og med 01.10.2016 og frem til i dag, som gjelder enslige mindreårige asylsøkere som er henvist til internflukt og som har fått midlertidig opphold, stilles i bero.

På forsiden nå