Budsjettlekkasje:

Samarbeidspartiene vil bruke 12,6 millioner kroner mer på miljøsatsing neste år

- Dette viser at vi tar klima på alvor, sier varaordfører Ola Lund Renolen i Trondheim.

Flere ladestasjoner. Pengene til klimasatsing skal blant annet brukes til nye ladestasjoner og å fjerne oljefyring. Arkivbilde fra ladestasjon i Munkegaten i Trondheim.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Mandag legger partiene som styrer i Trondheim frem sitt budsjett for 2018. Allerede nå presenteres den ambisiøse miljøsatsingen. Midlene kommer på toppen av 15 millioner som rådmannen i utgangspunktet hadde satt av til klimatiltak. Det er varaordfører Ola Lund Renolen (MDG) glad for.

LES KOMMENTAR: «Kunsten er å skape en god balanse mellom lillebror og bestemor. Det har ikke rådmannen klart i sitt budsjettforslag»

- Dette viser at Trondheim tar sin del av ansvaret og at vi tar det på alvor, sier han.

Fornøyd. Varaordfører Ola Lund Renolen sier han er glad for at samarbeidspartiene har funnet penger til den viktige miljøsatsingen. 

 

- Penger til å faktisk gjøre noe

Svs Ottar Michelsen snakker om at midlene til klimatiltak nesten er seksdoblet og at det er viktig at det nå kommer tilstrekkelig med penger.

LES OGSÅ: Dette betyr 2019-budsjettet for deg

- Vi skulle gjerne sett at planene var enda mer ambisiøse, men det viktigste er at det finnes gode planer og vedtak slik at vi kommer i gang, sier Michelsen og fortsetter:

- Norske kommuner har laget klimaplaner og -budsjett i årevis, men uten at det er skjedd så mye. Nå får vi faktisk til å gjøre noe, sier han.

Ønsket mer. - Norske kommuner har laget klimaplaner og -budsjett i årevis, men uten at det er skjedd så mye. Nå får vi faktisk til å gjøre noe, sier kommunalråd Ottar Michelsen (SV), som gjerne skulle sett at satsingen var enda mer ambisiøs. 

 

Må kutte kraftig

For første gang legger Trondheim kommune nå frem et klimabudsjett. Bakgrunnen for klimabudsjettet er Norges forpliktelser i tråd med Parisavtalen. I dette ligger klare mål om å redusere klimagass utslippene. Varaordføreren viser til at rådmannen stab har regnet seg frem til at co₂-utslippene i Trondheim alene må reduseres med ti prosent, eller 117 000 tonn innen 2020.

LES OGSÅ: Tung barnehagesatsing i rådmannens budsjett

- Det er viktig at vi starter allerede nå. Rådmannen hadde lagt inn 15 millioner kroner i budsjettet for 2018, men innrømmer at det er optimistisk dersom viskal nå målet. For å være sikre på at det er realistisk å nå kuttmålene kom vi til at det er bedre å tilføre mer midler, sier Renolen.

LES OGSÅ: - På tide vi kvitter oss med tvangstrøya

Henter penger fra årsoverskudd

Han viser til at det er mye penger det er snakk om, og at det har vært vanskelig å saldere budsjettet for neste år.

- Det ligger derfor en føring om at midlene hentes fra årsoverskuddet for 2017, sier Renolen, og viser til at ingenting tyder på at det endrer seg.

LES OGSÅ: Ingen penger til ny Charlottenlund kirke

De største punktene i klimasatsingen er planene om å bruke fire millioner kroner til nullvekst i personbiltrafikk, to millioner til utbygging av ladestasjoner, to millioner til støtte for næringslivet slik at de kan leie/lease elektriske varebiler og to millioner kroner til utfasing av olje/utbygging av fjernvarme

I tillegg til å øke klimabudsjettet med 12,6 millioner kroner må også bemanningen i miljøenheten økes med 0,7 millioner kroner i 2018 og én million kroner i 2019, for å sikre gjennomføringen.

På forsiden nå