Slik blir nye E6 mellom Trondheim og Stjørdal

Sikkerheten i tunnelene skal bli bedre. Det er den primære årsaken til at E6 mellom Trondheim og Stjørdal utvides til fire felt og doble tunnelløp.

E6 planlegges å utvides til fire felt og doble tunnelløp mellom Trondheim og Stjørdal. Se video den 22,9 km lange vegtraseen.

Saken oppdateres.

Statens vegvesen er nå ferdig med reguleringsplanforslaget for den nye E6 Øst. På adressa.no kan du se videofilmer som visualiserer hvordan den 22,9 km lange strekningen vil komme til å se ut.

LES OGSÅ: Stenger tunneler

Reguleringsplanforslaget på strekningen fra Ranheim til Stjørdal skal sendes ut på høring i september. Vedtak i de berørte kommunene Trondheim, Malvik og Stjørdal er ventet i april 2016. Da skal hele strekningen være planmessig avklart. E6 Ranheim–Værnes er en av strekningene som skal inngå veiselskapet Nye veier AS fra 1. januar 2016.

LES OGSÅ: De Grønne vil stenge disse veiene

EU stiller krav

Det er EU som krever at når en veistrekning med tunneler overstiger et bestemt antall kjøredøgn i døgnet (20 000) skal det bygges doble tunnelløp, slik det bl.a. ble gjort i den nye Strindheimtunnelen–en av landets mest moderne veitunneler.

- Trafikksikkerhet i Være-, Stavsjøfjell- og Helltunnelen er det primære målet for planprosjektet, sier planprosjektleder Torstein Ryeng i Statens vegvesen. Han synes det er blitt en god plan. Det har vært bred involvering, og Vegvesenet har fått mange innspill underveis, som det er blitt tatt hensyn til i det løpende planarbeidet.

Følger dagens trasé

Veien følger i hovedsak dagens trasé, og utvides altså til fire felt på hele strekningen. At man slipper å måtte anlegge en helt ny trasé gjør prosjektet billigere og mer miljøvennlig. Kryssløsningene er ifølge Ryeng blitt mer robuste, og tar hensyn til fremtidig samfunnsutvikling og kollektivløsninger.

Videoene på adressa.no viser bl.a. delstrekning to og tre fra Reitan til Værnes. Den andre er delstrekning én fra Reppe til Reitan.

Prioritert rekkefølge

Det er verdt å merke seg at det er styret i Nye veier som prioriterer utbyggingsrekkefølgen for strekningene de har ansvar for. Nye veier skal også bygge den nye E6 mellom Melhus og Ulsberg.

LES OGSÅ: Veipenger til buss, bane og sykkel

Ny E6 fra Ranheim til Stjørdal vil foruten fire felt og doble tunnelløp også få parallelle bruer for Hommelvik og Sandfærhus bru. I planarbeidet er det lagt til rette for at eksisterende tunneler kan rehabiliteres.

Bygges med bompenger

Den 22,9 km lange strekningen er kostnadsberegnet til 6,3 milliarder kroner. I Nasjonal transportplan for 2014–2023 er det prioritert statlige midler til doble tunneler i siste seksårsperiode. Utvidelse til fire felt mellom tunnelene forutsetter fortsatt bompengefinansiering.

LES OGSÅ: Tid for Trøndelag

Byggestart har tidligere vært forutsatt i løpet av 2018, men det er det opp til styret i Nye veier å bestemme. Det er for øvrig ikke mer enn om lag 30 år siden motorveien mellom Trondheim og Stjørdal sto ferdig. Siden har trafikkmengden bare økt og EU har skjerpet kravene til trafikksikkerhet.

På forsiden nå