Her er alle feilparkeringene i Trondheim

Trondhjemmere feilparkerer mest i gatene i Midtbyen.

Saken oppdateres.

Så langt i år er det Thomas Angells gate og Brattørgata det er skrevet ut flest parkeringsgebyr, viser tall fra Trondheim parkering. Frem til slutten av mai ble det skrevet ut 456 parkeringsbøter i Brattørgata.

- Hovedårsaken til at det er mange feilparkeringer i Brattørgata er en knapphet på parkeringsplasser. I tillegg er det etablert en lastesone med stansforbud som også bidrar til at det skrives flere ileggelser, sier direktør Stein Løberg i Trondheim parkering.

LES OGSÅ: Ikke parker som disse

LES OGSÅ: Parkering i sentrum

Pressområde rundt Fjordgata

Fjordgata er en av gatene i Midtbyen der det også skrives ut mange parkeringsgebyr. I 2012 ble det ilagt 1036 gebyr for feilparkeringer i Fjordgata. Frem til slutten av mai i år hadde 297 bilister fått gebyr i samme gate.

- Fjordgata er den gata i Trondheim der vi har flest parkeringsplasser. Samtidig er dette et pressområde der parkeringstrykket er stort. Det er derfor naturlig at det blir skrevet mange ileggelser her, sier Løberg.

LES OGSÅ: - Fryktelig mange feilparkerer her

Nytt parkeringshus

Det er for lite parkeringsplasser i den nordøstlige deler av byen. Trondheim parkering ønsker seg derfor et nytt parkeringshus.

- Vi ønsker oss et parkeringshus under Olav Tryggvasons gate som kan lette på trykket her, sier Løberg. Et slikt anlegg vil kunne bidra med rundt 450 parkeringsplasser, forteller direktøren.

LES OGSÅ: Her er det nye p-huset i Trondheim

LES OGSÅ: Åpner for ekstra parkering

- Må gå litt lengre

Trondheim parkering ser at det er for lite parkeringsplasser rundt Prinsen kino. De nærmeste stedene med mange parkeringsplasser er Leütenhaven og området rundt Munkegata.

- Det betyr at besøkende til kinoen må være villig til å gå litt lengre, mener Løberg.

- Færre biler til byen

Antall parkeringsbøter i Trondheim gikk ned i 2012. 15421 bilister fikk en gul lapp på frontruta. I år, frem til slutten av mai, var tallet på 7332.

- Antall ileggelser har gått ned. Det vi snakker om er at det er færre biler som drar inn til byen og det gjør det lettere å finne parkering. Det igjen gjør at vi skriver ut færre gebyr, sier Løberg.

Når de nye sykkelfeltene ble etablert i Midtbyen forsvant parkeringsfelt fra gata.

- Det gjør at det blir større press på parkeringsplassene som er igjen. Løsningen på dette er å benytte parkeringshus hvor det er god kapasitet, sier Løberg.

LES OGSÅ: Ser du fortauet?

Nullvisjon

Trondheim parkering har en visjon at det skal skrives ut null parkeringsgebyr i byen.

-Vi ønsker at flest mulig skal parkere mest mulig korrekt. Derfor må vi også ha tekniske løsninger som fungerer, påpeker Løberg.

LES OGSÅ: Parkeringsapp gir færre bøter

Trondheim parkering har investert et betydelig beløp i nye parkeringsautomater, og er i ferd med å oppgradere de gamle. Betalingsløsninger på mobil har også blitt innført og per i dag har det vært rundt 2000 betalinger per dag. I tillegg jobber de med å få et system der kunder kan sjekke kapasiteten på gateparkeringene før de drar til byen.

-Det skal gjøre det lettere for kundene å parkere riktig. Vi tror det vil hjelpe med å få ned tallene, sier Løberg.

 
 
På forsiden nå