Her er mafia-anklagene mot doping-trønderne

Syv menn må svare for mafiavirksomhet, tiårig dopingproduksjon, trusler og hvitvasking i Trondheim.

Mann (39), fra Trondheim39-åringen er ansett som en av hovedpersonene i dopingnettverket politiet mener å ha avdekket i Trondheim.

Han er tiltalt for grov produksjon og salg av doping som del av en organisert, kriminell gruppe. I tillegg er 39-åringen tiltalt for brudd på legemiddelloven og for grov hvitvasking.

Politiet mener at 39-åringen er identisk med personen «trykkern» kun har villet omtale som «sjef1».

Dopingproduksjon og salg

39-åringen skal ha produsert dopingtabletter mellom 2003 og frem til 15. februar 2012 sammen med 44-åringen kjent som «trykkern». Påtalemyndigheten mener at «trykkern» produserte doping på oppdrag fra 39-åringen fra 2003 til februar 2008.

Fra februar 2008 skal 39-åringen ha overdratt «trykkerns» pillefabrikk til to medtiltalte på 28 og 27 år. 39-åringen skal imidlertid fortsatt ha vært innblandet ved å hjelpe de to andre mennene med utstyr og råd.

Mellom 2003 og 2012 skal 39-åringen har produsert 3 362 000 dopingtabletter fra totalt 52,6 kg virkestoff, ifølge tiltalen.

Legemiddelproduksjon og salg

Påtalemyndigheten mener at 39-åringen har stått for hjemmeproduksjon og salg av legemidler mellom 2006 og 2012.

I likehet med dopingtablettene, skal 39-åringen ha fått 44-åringen kjent som «trykkern» til å produsere tablettene. 39-åringen er tiltalt for produksjon og salg av minst 794 350 tabletter Nolvadex, Clomid, Fenazepam, Cialis og Viagra fra minst 11,9 kg virkestoff.

Nolvadex og Clomid er midler som skal maskere bivirkningene av dopingbruk. Cialis og Viagra motvirker impotens, en annen velkjent bivirkning av steroider. Fenazepam er i dag klassifisert som narkotika, og skal gi en Rohypnol-lignende effekt.

Etter februar 2008 skal 39-åringen ha medvirket til 28 og 27-åringens produksjon av de samme legemidlene.

Grov hvitvasking

I februar 2009 kjøpte han en leilighet i Trondheim. I tillegg til kjøpesummen på 535 000 skal han ha betalt 100 000 kontant utenfor kjøpskontrakten.

Høsten 2009 ble leiligheten solgt med fortjeneste.

Erkjente delaktighet

39-åringen ble først pågrepet 15. februar 2012. Han ble varetektsfengslet, men løslatt etter noen uker. Våren 2013 ble han pågrepet igjen i forbindelse med en politiaksjon mot Kaliber treningssenter på Rosten.

- Han har erkjent enkelte ting og en form for delaktighet, men ikke i en organisert, kriminell gruppe, sier 39-åringens forsvarer, advokat Arve Opdahl.

(Kilde: Tiltalen)

Mann (44), fra Trondheim44-åringen er tiltalt for grov produksjon, oppbevaring og salg av doping som del av en organisert, kriminell gruppe. I tillegg er 44-åringen tiltalt for brudd på legemiddelloven.

Dopingproduksjon, oppbevaring og salg

44-åringen skal ha skjult seg bak navnet «trykkern» på nett, og produsert dopingtabletter i garasjene tilknyttet boligene sine i Trondheim mellom 2003 og 2012. Hjemmefabrikkene skal ha spydd ut tabletter, nærmest i industriell skala. 44-åringen skal ha produsert doping av flere forskjellige merker som ble påklistret merkelapper fra eksisterende selskap i utlandet.

Produksjonen skal fra 2003 til februar 2008 ha foregått med 39-åringen som oppdragsgiver før to medtiltalte menn på 28 og 27 tok over frem til 2012.

Ifølge tiltalen mot ham, skal 44-åringen ha lagd minst 3 362 000 tabletter av 52,6 kg dopingvirkestoff mellom 2003 og 2012. Det dreier seg blant annet om anabole steroider som Dianabol, Winstrol, Anadrol, Masteron og Anavar.

Påtalemyndigheten mener at 44-åringen mottok og oppbevarte flytende doping med minst 5,9 kg virkestoff fra 28 og 27-åringen. Blant hundrevis av hetteglass med doping var Testosteron, Durabol, Substanon og Nandrolon.

Høsten 2012, etter at Operasjon Gilde var allment kjent i media, skal 44-åringen ha oppbevart cirka 5 kg virkestoff som han fikk av 28 og 27-åringen. Dopingen ble igjen hentet fra 44-åringen av 27-åringen, ifølge tiltalen.

Legemiddelproduksjon og salg

44-åringen skal i perioden 2006 til februar 2012 ha produsert, pakket og sendt minst 794 350 tabletter Nolvadex, Clomid, Fenazepam, Cialis og Viagra til kjøpere. Legemidlene var produsert av cirka 11,9 kg virkestoff.

Nolvadex og Clomid er midler som skal maskere bivirkningene av dopingbruk. Cialis og Viagra motvirker impotens, en annen velkjent bivirkning av steroider. Fenazepam er i dag klassifisert som narkotika, og skal gi en Rohypnol-lignende effekt.

Har erkjent egen rolle

Den 44 år gamle «trykkern» skal ha erkjent sin egen rolle i saken, og forklart seg om dopingproduksjonen.

Ifølge hans forsvarer, advokat John Reidar Aae, så nekter 44-åringen for å ha deltatt i et organisert dopingnettverk.

- Han erkjenner å ha produsert doping over mange år. Han erkjenner ikke deltagelse i en organisert kriminell gruppe,

(Kilde: Tiltalen)

Mann (28), fra Trondheim28-åringen er tiltalt for grov produksjon, oppbevaring og salg av doping som del i en organisert, kriminell gruppe i Trondheim fra 2008 til 2012. Han er i tillegg tiltalt for salg og produksjon av legemidler.

Påtalemyndigheten mener at 28-åringen har skjult seg bak dekknavnene «dreams», «guru» og «karma» mens han solgte doping i flere lukkede nettforum mellom 2008 og 2012.

Dopingproduksjon og oppbevaring

Ifølge tiltalen mot 28-åringen skal han ha bidratt til å produsere dopingtabletter i garasjene til «trykkern» (44) i Trondheim. Totalt skal 28-åringen ha vært involvert i produksjon av minst 2 147 600 tabletter fra 31,9 kg virkestoff.

28-åringen skal ha oppbevart hundretusenvis av dopingtabletter og flytende doping fra totalt 7,8 kg virkestoff mellom februar 2007 og 2012. Fra september 2011 til høsten 2012 skal han ha oppbevart cirka 5 kg dopingvirkestoff hos «trykkern» (44). Stoffet skal 28-åringen ha skaffet sammen med en 27-åring som senere skal ha hentet det fra 44-åringens hjem i Trondheim.

11. juli 2011 er 28-åringen knyttet til et beslag av 384 hetteglass med testosteron som ble sendt til Moholt postkontor. I desember samme år skal han ha innført 5 kg bindemiddel fra USA sammen med 27-åringen. Stoffet ble sendt til en mellommann i Oppland. En medtiltalt kurer (38) skulle hente bindemiddelet.

Salg av doping

Tiltalen mot 28-åringen beskriver et omfattende nettsalg av doping mellom februar 2007 til 2012. 28-åringen skal ha arbeidet tett med den medtiltalte 27-åringen om dopingomsetning via de lukkede nettforumene craz.cc og anabolicforums.cc. De to skal ha brukt dekknavn som «dreams», «guru» og «karma» og fikk kjøperne til å sende kontanter til en tredjeperson for å unngå mistanke.

Tiltalen beskriver 16 tilfeller av salg og inntekt. Den samlede summen 28-åringen skal ha mottatt for dopingmidlene som er beskrevet her er 4 071 500 kroner.

Salg av legemidler

Mellom 2007 og 2012 skal 28-åringen ha solgt 436 850 tabletter Nolvadex, Clomid, Cialis og Viagra på nett. Nolvadex og Clomid er midler som skal maskere bivirkningene av dopingbruk. Cialis og Viagra motvirker impotens, en annen velkjent bivirkning av steroider.

Legemidlene kom fra minst 9,7 kg virkestoff og skal ha blitt produsert hos «trykkern» (44) på oppdrag fra 28- og 27-åringen.

Nektet for det meste

Da tiltalen mot ham ble kjent, ønsket ikke 28-åringens advokat å kommentere innholdet inngående. Han opprettholdt at 28-åringen ikke erkjenner forholdene beskrevet i tiltalen. Han nekter også på å tilhøre en organisert, kriminell gruppe.

- I det alt vesentligste nekter han straffskyld, sier advokat Ole Petter Drevland.

Da rettssaken begynte 6. januar 2014 erkjente imidlertid 28-åringen skyld for flere av tiltalepostene mot ham. 28-åringen fastholdt imidlertid at han ikke har vært en del av en organisert, kriminell gruppe.

(Kilde: Tiltalen)

Mann (27), fra Trondheim27-åringen er tiltalt for grov produksjon, oppbevaring og salg av doping som del i en organisert, kriminell gruppe i Trondheim fra 2008 til 2012. Han er i tillegg tiltalt for salg og produksjon av legemidler og for grov hvitvasking av penger.

Påtalemyndigheten mener at 27-åringen har skjult seg bak dekknavnene «dreams», «guru» og «karma» mens han solgte doping i flere lukkede nettforum mellom 2008 og 2012.

Dopingproduksjon og oppbevaring

27-åringen skal ifølge tiltalen ha bidratt til å produsere dopingmidler i garasjen hjemme hos «trykkern» sammen med 28-åringen mellom februar 2008 og 2012. 27- og 28-åringen skal ha vært «trykkerns» oppdragsgivere. 27-åringen er tiltalt for produksjon av 2 147 600 dopingtabletter fra 31,9 kg virkestoff.

I samme periode skal han ha oppbevart doping inneholdende 6,3 kg virkestoff hos «trykkern».

27-åringen tiltales også for et beslag av 384 hetteglass med flytende doping politiet tok på Moholt postkontor 11. juni 2011. Stoffet ble hentet av en medtiltalt og skulle mottas av 27- og 28-åringen. Litt senere på året forsøkte de to å innføre cirka 5 kg bindemiddel til Norge via en mellommann i Oppland.

Høsten 2012 skal 27-åringen ha hentet cirka 5 kg dopingråstoff hos «trykkern». Virkestoffet skal ha blitt oppbevart av 44-åringen på vegne av 27- og 28-åringen.

Salg av doping og legemidler

Skjult bak dekknavnene «dreams», «guru» og «karma» skal 27-åringen sammen med 28-åringen ha solgt store mengder doping på lukkede nettforum. Pengene for salget skal ha blitt sendt til en tredjeperson.

Fra 12 poster i tiltalen går det frem at 27-årinen knyttes til minst 4 059 000 kr i fortjeneste fra dopingsalg til en rekke personer

27-åringen skal sammen med 28-åringen ha solgt minst 436 850 tabletter Nolvadex, Clomid, Cialis og Viagra til en rekke personer mellom 2008 og 2012. Tablettene stammet fra minst 9,7 kg virkestoff og ble produsert av «trykkern» (44) på oppdrag fra 27- og 28-åringen.

Grov hvitvasking

Påtalemyndigheten mener at 27-åringen ved minst fem tilfeller har hvitvasket penger fra dopingomsetning.

Mellom juli 2008 og mai 2009 skal 27-åringen ha kjøpt en Kawasaki motorsykkel. Sykkelen ble kjøpt med 184000 i kontanter. 79 000 skal stamme fra dopingsalg.

I løpet av sommeren 2009 kjøpte han en BMW. Bilen kostet 310 000. 190 000 kroner av dette beløpet skal stamme fra dopingsalg. Etter å ha solgt bilen med noen tusen i tap, betalte 27-åringen ned huslånet sitt med pengene.

Gjennom våren og sommeren 2010 fikk han sin far til å kjøpe en bankremisse for 300 000 kroner. Han leverte 300 000 kroner i kontanter til faren. Ifølge tiltalen skal hele beløpet stamme fra dopingvirksomheten. 27-åringen brukte bankremissen på 300 000 og ytterligere 88 000 kroner i kontanter til å kjøpe en ny BMW. Av de 88 000 kronene skal 63 000 stamme fra straffbare handlinger. BMWen ble på nytt solgt og 364 000 fra salget brukt til å nedbetale huslån.

I samme periode fikk han på ny sin far til å kjøpe en bankremisse for 190 000 kroner i kontanter. Påtalemyndigheten mener også dette beløpet stammer fra dopingvirksomheten. 27-åringen innløste bankremissen og satte pengene på konto.

Ett år senere, sommeren 2011, fikk 27-åringen sin far til å sette inn 30 000 på sin egen konto for så å overføre dem tilbake til 27-åringen. Pengene ble brukt til å nedbetale huslån.

27-åringens far, en betrodd kommuneleder i Trondheim, ble våren 2013 tiltalt for uaktsom hvitvasking for enkelte av forholdene hvor han mottok penger fra sønnen. Kommunelederen ble dømt og må sone en måned i fengsel.

Nektet å forklare seg

Gjennom 2012 ble 27-åringen pågrepet hele tre ganger som del av Operasjon Gilde. Først i tilknytning til de innledende politiaksjonene mot Kaliber treningssenter og flere andre steder i Trondheim i februar, deretter til sommeren og igjen i november i forbindelse med avsløringen av «trykkerns» pillefabrikk.

27-åringen ønsket ikke å forklare seg for politiet i etterforskningsfasen. Da tiltalen ble offentliggjort sa hans forsvarer Sol Elden følgende: - Jeg har ingen kommentar til den.

Da rettssaken begynte 6. januar nektet han straffskyld. Noen dager senere, forklarte han seg likevel for retten. Han har også erkjent enkelte ting. I likhet med alle de andre nekter han for å ha vært en del av et organisert, kriminelt nettverk. (Kilde: Tiltalen)

Mann (27), fra Trondheim«Dataeksperten» er tiltalt for grovt salg av doping som del av en organisert, kriminell gruppe. Han er i tillegg tiltalt for grovt salg av legemidler.

Bolebørs «made in Trondheim»

Store deler av dopingomsetningen mellom 2011 og 2012 skjedde gjennom det lukkede nettforumet Anabolic Forums. 2352 norske brukere brukte Anabolic Forums, også kjent som bolebørsen, til å kjøpe og selge doping, skjult av dekknavn.

«Dataeksperten» opprettet forumet i januar 2011 og sto for driften av det frem til 15. februar 2012, ifølge tiltalen mot ham. «Dataeksperten» skal også ha bidratt til dopingomsetningen 28- og 27-åringen er tiltalt for ved å hente postpakker med penger som han leverte videre. «Dataeksperten» fikk sendt pakkene til sin egen firmaadresse.

Han er i tiltalt for å ha medvirket til 28- og 27-åringens salg av legemidler i samme periode.

Doping og legemidler

11. juli 2011 ble «dataeksperten» pågrepet ved Moholt postkontor da han prøvde å hente en pakke med 384 hetteglass med flytende doping. Dopingmidler ble også funnet hjemme hos ham.

«Dataeksperten» ble pågrepet 15. februar 2012 da Operasjon Gilde ble offentlig kjent. Også denne gangen oppbevarte han doping hjemme, ifølge tiltalen. 27-åringen har erkjent flere forhold, men ikke å ha vært en del av en organisert, kriminell gruppe.

(Kilde: Tiltalen)

Mann (34), fra Trondheim34-åringen er tiltalt for innførsel, produksjon, oppbevaring og salg av dopingmidler. Han er i tillegg tiltalt for grovt heleri, trusler mot en medsiktet i Operasjon Gilde og for å ha forsøkt å ødelegge bevis. Mannen er den eneste av de syv tiltalte som ikke også må svare for anklager om organisert kriminalitet.

Mannen er i en tidligere sak dømt for pengeinnkreving, ifølge Sør-Trøndelag tingrett skal dette ha skjedd på vegne av Hells Angels.

Heleri

Heleri-tiltalen stammer fra at 34-åringen en eller annen gang i 2010 fikk 70 000 kroner og 1500 hetteglass med flytende doping fra en mann bosatt i Verdal. Pengene og dopingmidlene var ifølge tiltalen oppgjør for en gjeld verdalingen hadde pådratt seg hos den 39 år gamle hovedtiltalte i Operasjon Gilde etter feilslått produksjon av 90 000 tabletter Fenazepam i 2007.

At verdalingen hadde brukt et «miljø» i Trondheim for å få produsert tabletter, ble kjent under rettssaken mot verdalingen i 2009. Politiet etterforsket ikke opplysningene som kunne ha avslørt dopingnettverket tre år før de første pågripelsene.

Dopinginnførsel, produksjon og salg

I slutten av 2011 mottok han et kg testosteron fra en medsiktet i Moss som han kokte om til flytende doping. Litt senere, i begynnelsen av 2012 skal han ha innført et kg testosteron fra Kina. Midlene ble solgt til flere forskjellige personer.

Da 34-åringen ble pågrepet 13. desember 2012, ble det beslaglagt doping hjemme hos ham.

Ødeleggelse av bevis

Etter de første pågripelsene i Operasjon Gilde skal 34-åringen ha hentet «et større parti dopingmidler» hos «trykkeren» (44) våren 2012. Senere samme år skal 34-åringen ha hentet maskinen som «trykkern» hadde brukt til å produsere millioner av dopingtabletter med mellom 2003 og 2012 på vegne av 39-, 28- og 27-åringen som er blant de hovedtiltalte i Operasjon Gilde.

Deler av pillepressen ble funnet i 34-åringens kjeller under en razzia i desember 2012.

Trusler

Verdalingen som 34-åringen fikk penger og flytende doping fra, er også siktet i Operasjon Gilde. 15. mai 2013 skrev 34-åringen til verdalingen på Facebook: «husk at du selv bestemmer hvordan du skal ha det og hva som påvirker deg..».

Beskjeden førte til at verdalingen sluttet å forklare seg. Påtalemyndigheten mener dette utgjør en trussel. 34-åringen har erkjent de faktiske forhold. Han har ikke ønsket å forklare seg om navnene på oppdragsgivere.

(Kilde: Tiltalen)

Mann (38), fra TrondheimDen 38 år gamle «kureren» er tiltalt for grov oppbevaring, produksjon, kjøp og salg av doping som del av en organisert kriminell gruppe i Trondheim

«Kureren» skal ved flere anledninger lagt ut på lange kjøreturer, til Moss, Oppland og Oslo med store mengder kontanter for å kjøpe – og bringe dopingmidler tilbake til 28- og 27-åringen i Trondheim.

Under turen til Moss skal han ha betalt 194 000 for 700 hetteglass med flytende doping som inneholdt 1,3 kg virkestoff. «Kureren» forlot bilen på City Syd i Trondheim og da han kom tilbake hadde noen hentet ut dopingmidlene.

Ifølge tiltalen skal «kureren» ha mottatt 114 000 (ved to anledninger), 339 000 og 170 000 kroner i posten. Han skal ha levert store deler av pengene videre til den medtiltalte 28-åringen. «Kureren» skal også ha hentet 5 kg bindemiddel i Oppland på oppdrag fra 28- og 27-åringen.

Ved flere anledninger skal «kureren» ha kjøpt og oppbevart dopingmidler hjemme. Han skal i tillegg ha overført penger til Kina og England som betaling for «pengeinnkreverens» forsøk på å innføre doping til Norge.

- Han erkjenner de faktiske forhold som er beskrevet om han i tiltalen, sier forsvarer Tone Skålevik til adressa.no.

«Kureren» nekter i likhet med de andre tiltalte for å ha deltatt i en kriminell gruppe som styrte dopingsalg og produksjon.

-Han har ikke kjent til at det har vært noen organisert virksomhet, sier Skålevik.

(Kilde: Tiltalen)

Mann(26)

Saken oppdateres.

Siden senhøsten 2011 har Europas største dopingetterforskning pågått i Trondheim. Over 100 personer har vært siktet over hele Norge.

Trykk på bildene øverst i saken for å se hva de enkelte mennene skal ha gjort

Disse mennene er tiltalt for mafiavirksomhet knyttet til norgeshistoriens største salg- og produksjon av dopingmidler, for grovt heleri, hvitvasking, trusler, ødeleggelse av bevis, for import av dopingråstoff fra Kina og for salg- og produksjon av hjemmesnekrede legemidler solgt som Viagra.

LES OGSÅ: Dette er Operasjon Gilde

SE BILDER: Trykket hundretusenvis av piller i garasjen

Gjennom ti år skal et dopingnettverk ha eksistert i Trondheim. Mandag må de syv, som politiet mener er sentrale i nettverket som har forgreininger til flere andre steder i Norge, møte i Sør-Trøndelag tingrett. Mennene er alle tilknyttet styrke- og kroppsbyggermiljøet.

1. oktober ble de omfattende tiltalene mot mennene kjent. Over mer enn 30 sider beskrives virksomheten politiet mener kan ha innbrakt flere titalls millioner kroner i inntekter fra 2003 og frem til 2012.  Forholdene flere av mennene er tiltalt for, har strafferamme på over ti år i fengsel.

LES OGSÅ: Den dyreste etterforskningen noensinne

LES OGSÅ: Kommuneleder fikk fengsel for hvitvasking

Det er ventet at rettssaken vil ta opp mot 10 uker.

På forsiden nå