Brustad Moe kommer fra stilingen som næringspolitisk sjef i skogeiersamvirket Allskog. Der har hun hatt ansvaret for arbeidet med rammevilkår for verdikjeden i skogbruket og skognæringa de siste sju årene.

Lang Sp-fortid

Tidligere Frp-statsråd, nåværende regionsjef i  NHO, Tord Lien, er fornøyd med nyansettelsen.

- Med Anna på laget vil NHO Trøndelag bli styrket i arbeidet med å skape politisk gjennomslag for NHOs politikk og bidra til bedre vilkår for våre 2.300 medlemsbedrifter, sier regiondirektør Tord Lien i en pressemelding.

Brustad Moe har lang fartstid fra Senterpartiet, og hun er gift med Sp-nestleder Ola Borten Moe. Etter å ha vært tillitsvalgt i Senterungdommen, ble hun første gang innvalgt i Frosta kommunestyre i 1999. Hun var Senterpartiets  første vararepresentant til Stortinget fra Nord-Trøndelag i perioden 2005–2009, og møtte fast for daværende statsråd Lars Peder Brekk fra 2008 til 2009.

Begynner i august

Brustad Moe kommer fra Tautra i Frosta kommune, og er utdannet cand.mag i samfunnsgeografi.

- Jeg er glad for å kunne få bruke min erfaring med å sikre bedre rammevilkår for verdikjeden i skognæringa, for større deler av næringslivet i Trøndelag, sier Anna Ceselie Brustad Moe i pressemeldingen fra NHO.

Hun begynner i jobben som politisk rådgiver i august.