Hvert tredje menneske i verden mangler i dag tilgang på nødvendige medisiner. Gjennom etisk lisensiering kan norske universiteter sørge for at medisinsk forskning også kommer til nytte for verdens fattigste, går det fram av en ny rapport fra Changemaker, som er Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon. Rapporten viser at NTNU henger etter universitetene i Bergen og Oslo på dette feltet, skriver Framtida.no.

NTNU mangler retningslinjer

Rapporten viser store forskjell mellom universitetene. Bergen og Oslo har retningslinjer som sørger for at resultatene av medisinsk forsking med kommersielt potensiale blir tilgjengelig til rimelige prisar i lav og mellominntektsland, sier Erlend Langørgen som har skrevet rapporten på vegne av Changemaker.

- Milliarder av mennesker mangler tilgang til medisiner. Enten fordi de er for dyre eller fordi de ikke fins. Etisk lisensiering er et billig og effektivt tiltak for bedre global helse, sier Changemaker-leder Tuva Krogh Widskjold til nettstedet.

Dekan Björn Gustafsson ved det medisinske fakultetet ved NTNU sier til Framtida.no at de tar problemstillingen på alvor.

- Vi ser at retningslinjene våre kan forbedres på dette området. Vi vil derfor utarbeide retningslinjer for etisk lisensiering, sier han. Han har allerede vært i kontakt med de medisin-etiske fagmiljøevene ved NTNU og drøftet saken med de.

- Klokt valg

- Vi vil sammen med våre fagmiljøer vurdere hvordan vi bedre kan ta vare på visjonen vår om kunnskap for en bedre verden gjennom etisk lisensiering.

Tuva Krogh Widskjold gratulerer NTNU med et klokt val.

– Det er veldig kult. Det er viktig at norske universitet bryr seg om global helse. Vi gleder oss til å følge med på hvordan retningslinjene deres vil se ut.

Etiske medisinpatent

Norge har som mål å finne løsninger innenfor patentsystemet for å sikre utviklingsland tilgang på medisiner. En slik måte er etisk lisensiering av forskingsresultat, der universitetene sørger for at patent de selger ikke hindrer at det kan produseres billigere kopimedisin i markeder som ikke har råd til originalen.

– Svært mye medisinsk forsking skjer med offentlege midler. Det skulle bare mangle at denne også kommer de fattigste til gode, sier Widskjold.

foto
NTNU er for dårlige til å gi fattige tilgang på medisiner, Gjennom etisk lisensiering kan norske universiteter sørge for at medisinsk forskning også kommer til nytte for verdens fattigste, viser en rapport fra Changemaker. Foto: Vegard Eggen