Hvis ferja blir en realitet, skal den gå mellom Ravnkloa og Vestre kanalhavn. Hele tre institutt ved NTNU skal være med å lage teknologien som kan gjøre Trondheim til verdensledende innen nyskapende persontransport.

- Norges svar på Amsterdam

Ideen til prosjektet kom fra høvedsmann i Kystlaget Trondhjem, Egil Eide, som til daglig jobber som førsteamanuensis ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon ved NTNU. Etter det ble klart at NTNU kan bruke kanalhavna til testing og demonstrering av ny teknologi, tok han grep og fikk utformet ei skisse av ferja.

- Dette er unikt, og hvis det fungerer kan det endre tankegangen til mange når det gjelder persontransport og nærtrafikk, sier han til Adressa.no.

Professor og senterleder for NTNU AMOS (Senter for autonome marine operasjoner og systemer), Asgeir Johan Sørensen, mener dette kan gjøre Trondheim til Norges svar på Amsterdam.

- Dette kan bli en turistattraksjon, og dersom det fungerer kan flere land se på muligheten for å lage et slikt transportsystem, sier han.

«Ferry on demand»

Ferja det er snakk om her styrer seg selv, helt uten innflytelse fra mennesker. Ved å trykke på en knapp, kommer ferja mot passasjeren og «henter» vedkommende.

Det tar kun ett minutt for ferja å kjøre fra Ravnkloa og til Vestre kanalhavn, og NTNU mener dette kan sikre hyppigere avganger og mindre ventetid. Den skal fungere året rundt, kan frakte mellom 12 og 20 personer og har et anti-kollisjonssystem om bord.

- Dette er veldig likt det man har på biler, der det er en radar som sier ifra dersom man nærmer seg hindringer, sier Sørensen.

Sørensen forsikrer at dette blir en veldig trygg måte å reise på.

- Ferja går veldig sakte, så dersom det skulle skje en kollisjon vil det ikke skje stor skade. Vi tenker også at ferga kan ha en nødknapp hvis det skulle skje noe uforutsett, som varsler brannvesenet, sier han.

Fem millioner kroner

Og ferja kan bli en realitet innen kort tid. Allerede i år starter NTNU arbeidet med å plassere webkamera og radarer i Kanalen for å registrere båttrafikken.

I 2017 skal en ubemannet prototype være ferdig, og denne skal plasseres ut for å studere trafikkadferd og for å teste konseptet generelt.

- Og i 2018/2019 skal vi ha en fullskala ferje i prøvedrift, sier Eide.

- Hva koster dette?

- En ferdig ferje vil koste cirka fem millioner kroner. Men sett i sammenheng med å bygge bruer, er det en liten pris å betale, sier han.

Positive tilbakemeldinger

Ifølge Eide har ideen blitt godt mottatt både fra politisk hold, fra forvaltning og «vanlige» folk, derimot har de foreløpig ikke sikret finansiering til prosjektet.

- Vi regner med at det skal være fullt mulig å finansiere et såpass nyskapende prosjekt, sier Eide.

Førsteamanuensis ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon ved NTNU, Egil Eide, var initiativtaker til ferge-prosjektet. Foto: NTNU
Professor og senterleder for NTNU AMOS (Senter for autonome marine operasjoner og systemer), Asgeir Johan Sørensen, mener den førerløse ferga kan gjøre Trondheim til Norges svar på Amsterdam. Foto: Svein Inge Meland, Adresseavisen