I revidert nasjonalbudsjett som legges frem onsdag vil det komme midler til videre utredning av Ocean Space Centre (OSC) i Trondheim, ifølge Fiskeribladet Fiskaren.

– Jeg har grunn til å tro at det i revidert nasjonalbudsjett kommer til å være fullt trøkk på OSC. Det er et av de to viktigste byggene i regjeringens langtidsplan for forskning og utdanning, sier Sivert Bjørnstad (Frp), medlem i Stortingets næringskomité, til Adresseavisen.

Senteret skal bestå av et basseng som er 35 meter bredt og 250 meter langt, og en forskningspark i området rundt, som skal brukes til marin og maritim forskning og utvikling.

Totalt vil senteret få en prislapp på mellom tre og fire milliarder kroner.

Ingen signaler

– Vi har ikke fått noen signaler om at det kommer til å komme mer penger til oss. I 2014 og 2015 ble det satt av betydelige summer til oss, og disse har vi foreløpig ikke på langt nær brukt opp ettersom prosessen har tatt lengre tid enn planlagt, sier prosjektleder for OSC, Atle Minsaas.

Betydelige summer betyr ifølge Minsaas totalt 50 millioner kroner.

– Det kan hende at vi trenger mer penger i neste runde, men jeg vet ikke hva som kommer i denne.

Samarbeid

OSC er et samarbeid mellom NTNU og Marintek. I fjor sommer fikk Marintek 69 millioner kroner av Forskningsrådet til oppgradering av marintekniske laboratorier for testing av modeller av skip, oppdrettsanlegg, oljeplattformer eller vindmøller til havs, noe som ble begrunnet med at dette vil være av stor betydning for havnæringen.

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har ansvaret for kunnskapssenteret.

– Dette er et byggeprosjekt som regjeringen mener er særlig viktig, sa Roy Angelvik, politisk rådgiver for fiskeriministeren, under konferansen Ocean Week i Trondheim, skriver bladet.

Under konferansen viste Angelvik til en ny utredning som skal sikre at OSC er best mulig tilpasset både NTNU, Marintek og næringslivet sine behov.

Oppgradering

– Havet kan gi oss viktige svar på hvordan vi kan løse verdens utfordringer knyttet til mat, energi og miljø. Ocean Space Centre skal bidra til at Norge fortsatt skal være ledende på maritim og marin forskning. Nå tar vi prosjektet ett skritt videre, sa næringsminister Monica Mæland i en pressemelding i forbindelse med at de i fjor høst startet utredningen av to konsepter for senteret.

Minsaas forteller at det i bakkant av utredningen nå er hentet inn en uavhengig tredjepart som skal gå gjennom de to alternativene.

– De skal levere en rapport til departementet i oktober, også skal den rapporten gjennom de formelle rundene med kvalitetssikring, sier prosjektlederen.

De to alternativene det står mellom er enten en samlokalisering av labene til NTNU og Marintek, eller en mer adskilt struktur.

Ocean Space Centre er en planlagt utvidelse og oppgradering av det marintekniske senteret på Tyholt i Trondheim. Det marintekniske senteret har vært med å gjøre norsk industri ledende innenfor skip, skipsfart, offshore olje og gass, og fiskeri og havbruk.