Formannskapet behandlet tirsdag svaret som Trondheim kommune skal sende inn til høringsrunden som pågår rundt sammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag til en region. I det fremforhandlede forslaget legges det opp til at den administrative ledelsen i den nye regionen skal legges til Steinkjer, mens fylkesordføreren skal sitte i Trondheim. Dette støttes nå av det politiske flertallet i Trondheim.

Samtidig slår formannskapet fast at de ønsker en slik sammenslåing mellom Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag.

Interne runder

Etter flere interne forhandlingsrunder i det politiske miljøet på Rådhuset i Trondheim er flertallet nå enige i at de går inn for en slik fordeling. Ordfører Rita Ottervik (Ap) hadde et annet utgangspunkt da hun i forrige uke svarte på en intepellasjon i bystyret om saken. Der foreslo bystyrerepresentant Ola Borten Moe (Sp) at kommunen skulle gå inn for å flytte både fylkesrådmannen, fyllkesordføreren og fylkesmannen til Steinkjer. Torsdag i forrige uke sa Rita Ottervik at hun mente at både den politiske ledelsen og den administrative ledelsen burde ligge i Trondheim.

Holde prosessen i gang

- Mitt hovedstandpunkt er fortsatt at både rådmannen og ordføreren burde vært lokalisert i Trondeim. Men i denne saken er det viktigst å holde prosessen igang. Derfor har jeg kommet til at det er mest riktig at Trondheim kommune går inn for å støtte det forslaget som er forhandlet frem. Og det går ut på å lokalisere den administrative ledelsen på Steinkjer, sier Ottervik til adressa.no.

I Nord-Trøndelag vakte det oppsikt da Rita Ottervik i bystret sist torsdag sa at hun ikke ville sende politisk og administrativ makt ut av Trondheim. Nå har også Ottervik og Arbeiderpartiet lagt seg på samme linje som det politiske flertallet i de to fylkeskommunene har forhandlet seg frem til.

Formannskapet fattet tirsdag følgende vedtak, fremmet av Ap, SV, Sp, V og KrF, som nå sendes som kommunens svar på høringen.

"Trondheim kommune mener at en tett og nær samhandling mellom den politiske og administrative ledelsen i den nye fylkeskommunen og Trondheim kommune styrker Trøndelags konkurransekraft overfor sentrale myndigheter, og i utviklingen av framtidens næringsliv. Trondheim kommune finner etter en samlet vurdering å støtte den framforhandlede løsningen."

Denne fremforhandlede løsningen som vedtaket viser til legger altså opp til en fordeling slik at fylkesrådmannen skal lokaliseres på Steinkjer, mens den politiske ledelsen skal sitte i Trondheim.

Fylkesmannen til Steinkjer

I tillegg sier formannskapet seg enig i regjeringens signaler om å legge fylkesmannsembedet til Steinkjer dersom de to fylkeskommunene slår seg sammen. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) signaliserte nylig at fylkesmannen kan lokaliseres på Steinkjer dersom det ikke oppstår forsinkelser i den videre prosessen.

- Denne sammenslåingen er en bra ting. Nå ser vi at også flere mennesker i Nord-Trøndelag begynner å bli positive, og det er bra. Vi i Venstre håper sammenslåingen skal bli det første steget på veien mot en større region. Derfor ligger det også inn i vårt høringssvar et frieri til deler av Nordmøre, Østerdalen og de søndre delene av Nordland. Vi skal ikke presse noen, men vi inviterer dem til å bli med, sa Jon Gunnes (V) i formannskapet tirsdag.

Høyre delt

Høyres to medlemmer i formannskapet er uenige seg i mellom om hvordan fordelingen mellom Trondheim og Steinkjer skal være. Kommunalråd Yngve Brox støtter forslaget om at fylkesrådmannen skal til Steinkjer, mens Ingrid Skjøtskift er uenig i det.

- Når man skal gi den nye regionen en god start er det viktig å innse at det er Trondheim som er motoren i denne nye regionen. Jeg har liten tro på at man kan styrke regionen ved å svekke hovedmotoren. Så kan dette endres i forhandlinger, men det er viktig at Trondheim i denne høringen slår fast hva som er vårt hovedstandpunkt. Derfor stemmer jeg mot å flytte fylkesrådmannen til Steinkjer, sa Ingrid Skjøtskift (H).

Også Frp mener at den politiske og administrative ledelsen i en ny region må samlokaliseres til Trondheim.

Krever ikke folkeavstemning

SV, Sp og MDG foreslo at Trondheim kommune skulle gå inn for at det må gjennomføres en rådgivende folkeavstemning om sammenslåing, og mener en slik avstemning bør skje samtidig med stortingsvalget i 2017. Det forslaget ble nedstemt i formannskapet tirsdag.

Vedtaket som støtter at den politiske og administrative ledelsen av den nye regionen skal deles mellom Steinkjer og Trondheim ble vedtatt med ni stemmer. To stemte for rådmannens innstilling som legger opp til at Trondheim kommune mener hele den politiske ledelsen må ligge i Trondheim. Disse er er Høyres Ingrid Skjøtskift og Frps Maria Alseth.