Klokken 12.00 fredag - fire dager etter at bevisførselen og prosedyrene var avsluttet - startet tingrettsdommer Eirik Lereim opplesningen av dommen mot 27-åringen.

- De kriminaltekniske undersøkelsene har vært svært avgjørende bevis, sa Lereim da han leste fra dommen, og la til at retten utelukker muligheten for at andre enn 27-åringen kunne ha drept Holte. Et drap dommerne karakteriserer som «svært brutalt».

- Det er lagt stor vekt på de tekniske undersøkelsene som påviste tiltaltes DNA på drapsvåpenet og tilhørende slire. Det var blod fra Holte på tiltaltes jakke og han hadde vasket genseren sin på høy varme, fortsatte dommeren.

Retten dømmer melhusmannen til 15 års forvaring for drapet på Råger Holte, vold mot en fengselsinnsatt, sin egen fastlege samt trusler mot politiet. Minstetiden er satt til ti år.

I tillegg dømmes 27-åringen til å betale ca. 250 000 kroner i erstatning og oppreisning til Holtes mor.

Nektet for drap

Den 27 år gamle melhusmannen er tiltalt for å ha drept kameraten Holte med over 100 bajonettstikk natt til tirsdag 24. januar eller på morgenen. Han nektet straffskyld for drapet da straffesaken startet i Sør-Trøndelag tingrett for to uker siden. For de andre forholdene i tiltalen erkjente han helt eller delvis straffskyld. Da han deretter fikk mulighet til å forklare seg i retten, ville han ikke det.

Etter domsavsigelsen, spurte dommeren om tiltalte ville anke. Da bekreftet tiltalte at han ville anke «alt».

foto
Fredag avsa tingrettsdommer Eirik Lereim i Sør-Trøndelag tingrett dommen mot den drapstiltalte 27-åringen fra Melhus.

Mandag holdt statsadvokat Per Morten Schjetne sin sluttprosedyre i saken, og uttalte følgende.

- Drapet var brutalt utført med en voldsom råskap og gjennomføringsvilje. Tiltalte har en historikk som underbygger at han er i stand til å utføre en slik handling, sa Schjetne i prosedyren, og viste blant annet til en tidligere dom mot 27-åringen, som omhandler vold mot en tidligere kjæreste, hennes mor og en slektning av melhusmannen.

Statsadvokaten mente at en tidsbestemt straff ikke vil gi tilstrekkelig samfunnsvern, og påsto deretter 27-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på ti år. Dette var altså tingretten enig i.

27-åringens forsvarere, Arve Opdahl og Christian Wiig, la i sine prosedyrer ned påstand om at klienten måtte frifinnes.

Funnet av internettinstallatør

- Påtalemyndighetens vurdering av bevisene tilsier at den tiltalte drepte Råger Holte før klokken 07.47 tirsdag morgen 24. januar, sa Schjetne videre i prosedyren, og la til:

foto
Statsadvokat Per Morten Schjetne holdt mandag sin prosedyre i Ler-drapssaken. Fredag kom dommen. Foto: Pål E. Solberg

- Vi legger til grunn som mest sannsynlig at drapet skjer før klokken 05.08 denne natten, da tiltalte ringer sin bestemor og vil hjem. Vi mener tiltalte på dette tidspunktet vil forlate huset i Fremoveien på Ler. Synet av den drepte på stua blir for sterkt. Dette forklarer hvorfor det ligger en hundeseng og et flagg over avdøde. Dette ønsker ikke tiltalte å se før han kommer seg ut av huset, sa Schjetne.

Statsadvokaten mente i tillegg at det ikke kunne ha vært andre mennesker i huset på Ler før en internettinstallatør ankom på formiddagen onsdag 25. januar, og fant Holte død.

16 punkter

Schjetne gikk videre under prosedyren gjennom totalt 16 punkter som han mente utelukket andre gjerningsmenn i saken. Han ba retten se bevisene i saken i sammenheng.

Han påpekte blant annet at det var funnet

DNA fra tiltalte på bajonetten

, og gjorde samtidig et poeng av at det ikke var funnet DNA fra andre.

foto
Denne sliren ble beslaglagt etter drapet på Ler. Det ble funnet DNA fra både avdøde og tiltalte på den.

Om den mye omtalte

Ulvang-genseren

, gjorde statsadvokaten det klart at han mener den ble krympvasket av tiltalte, fordi han ville skjule blodspor.

Buksen som ble funnet nyvasket i vaskemaskinen til avdøde Holte

, nevnte aktoren også. Påtalemyndigheten mener at tiltalte hadde på seg denne buksen tre dager før 38-åringen ble funnet død.

foto
Her er den drapstiltalte 27-åringen i den såkalte Ler-drapssaken avbildet på to forskjellige tidspunkter før og etter at kameraten hans, Råger Holte, ble funnet drept. Både ullgenseren tiltalte har på seg her og boblejakken, ble et tema under prosedyren på mandag. Fredag falt dommen.

- Tiltalte satte på vasken i maskinen, fordi buksa var innsatt med blod, Schjetne i prosedyren.

Om mulig motiv

Den tiltalte har i politiavhør erkjent å ha slåss med Holte natt til tirsdag 24. januar. Han forklarte at bakgrunnen for slåsskampen var et ønske fra avdøde, som var åpent homofil, om at de skulle «ligge i sengen og kose». Dette var imidlertid ikke «hans stil». Da tiltalte motsatte seg dette endte det med slåsskamp, fortalte 27-åringen i et av avhørene. Tiltalte har imidlertid hele tiden hevdet at Holte var i live da han forlot leiligheten.

- Hvorfor skulle tiltalte drepe sin bestevenn, spurte Schjetne i prosedyren sin, og kom deretter inn på det han antar er et mulig motiv i saken:

- Antagelig har Råger blitt avvist, eller ikke fått oppfylt de forventninger som han hadde, så har det hele eskalert, sa statsadvokaten.

- Ikke entydig bevis

27-åringens forsvarer, Arve Opdahl mente i sin prosedyre at påtalemyndighetens sak mot klienten, er bygd på antagelser.

- Aktor har lagt opp til et dødstidspunkt ut fra kriminaltekniske funn, som jeg mener man ikke kan legge tilstrekkelig vekt på. Det er fylt av antagelser som blir styrket av antagelser, og som dermed ikke utgjør noen bevis, sa Opdahl, og la til følgende:

- De gangene hvor det har gått galt i rettshistorien er når man flytter tidspunkt for å få det til å passe inn - det skjedde blant annet i Fritz Moen-saken.

foto
Her er en tegning av den kommunale boligen som Råger Holte bodde i på Ler i Melhus. 38-åringen ble funnet drept i stua av en telemontør som skulle installere internett hos ham 25. januar.

Forsvareren mente også at de krimtekniske funnene i saken ikke gir noe entydige bevis mot klienten.

- At tiltaltes DNA finnes på bajonetten betyr ikke at han har begått et drap. Det betyr at han på et eller annet tidspunkt kan ha vært borti denne, men det kan ha vært tidligere, sa Opdahl videre på mandag.

Han la i tillegg til at fraværet av andres DNA eller fingeravtrykk heller ikke betyr at klienten er skyldig. Forsvareren knyttet også noen kommentarer til Ulvang-genseren.

- Om denne genseren har blitt brukt under et drap, da er det rart at tiltalte tar den på seg igjen i en forminsket fasong etter vask. Det er ulogisk.

Hundebevis

Wiig og Opdahl brukte også en del tid i prosedyrene på de to hundene som befant seg i leiligheten til Holte da han ble funnet drept.

foto
Den drapstiltaltes forsvarere, Christian Wiig og Arve Opdahl, holdt sine prosedyrer i straffesaken mandag ettermiddag. De mente klienten måtte frifinnes.

- Dette er to hunder som angivelig, ut fra aktors fremstilling, skal ha vært der i 29 timer. Det er helt usannsynlig at de har klart å holde seg i så lang tid uten å gjøre noe desperat for å komme seg ut for å innta væske, eller gjøre fra seg, sa Opdahl, og la til:

- Det er ikke sannsynlig at de har vært alene i så lang tid - det tilsier at det har vært folk der i mellomtiden fra tiltalte forlater boligen til Holte blir funnet død, sa forsvareren.