Det koker av liv under sirkustaket i Storsalen. Hundrevis av forventningsfulle elever fra videregående skoler i Trøndelag har benket seg i de røde stolene. Flere fosser fortsatt inn dørene og opp trappene.

Det er femte gangen Adresseavisen og NTNU inviterer til Ungdommens klimatoppmøte Trøndelag. På scenen skal elevene straks få møte både toppforskere fra FNs klimapanel, elever og politikere.

Norges mål er å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030. Kan vi nå de klimamålene? Hvilke løsninger kan gi håp?

Vi spurte noen av elevene hva de er villige til å gjøre for at Norge skal nå klimamålene.

Kristian, Elias og André går på Charlottenlund videregående skole. Foto: Maria Can

Kristian (16)

– Jeg kan ofre det å kjøre bil. Jeg er villig til å ta kollektivtransport i fremtiden, og kjøre elektrisk kjøretøy.

Elias (16)

– Jeg kan også ta mer kollektivtransport, og spise mer økologisk og kortreist mat.

André (17)

– Samme her. Jeg tar også gjerne mer kollektivtransport og kan spise mer økologisk og kortreist mat.

Malin (18), Charlottenlund videregående skole. Foto: Maria Can

Malin (18)

– Jeg kan kutte matsvinn og reise kollektivt oftere.

Julie (18), Charlottenlund videregående skole. Foto: Maria Can

Julie (18)

– Jeg er villig til å kjøpe færre klær og ikke kaste mat. I tillegg kan jeg ta mer kollektivtransport, og fly litt mindre.

Malin (18), Charlottenlund videregående skole. Foto: Maria Can

Malin (18)

– Jeg kan kutte forbruket og tenke mer på gjenbruk. Jeg kan kjøre bil mer sjeldent og heller ta offentlig transport. Jeg kan også bli flinkere til å bruke opp rester, og ikke kaste mat.

Tobias og Hermod går på Charlottenlund videregående skole. Foto: Maria Can

Tobias (17)

– Jeg er villig til å ta buss eller tog når jeg skal reise mellom A og B.

Hermod (16)

– Jeg kan spise mindre kjøtt og kanskje kjøpe brukte klær.

Emma (16), Malvik videregående skole. Foto: Maria Can

Emma (16)

– Jeg kan ta bussen oftere. Også kan jeg kjøpe færre klær.

Julie (17), Malvik videregående skole. Foto: Maria Can

Julie (17)

– Jeg skal også prøve å kjøpe litt færre klær, og prøve å ta mer kollektivtransport.

Emilie (17), Malvik videregående skole. Foto: Maria Can

Emilie (17)

– Jeg vet ikke helt, men jeg kan sykle til skolen og kjøre elbil i stedet for diesel- eller bensinbil i fremtiden. Jeg ønsker jo å hjelpe til best mulig.