- Det er riktig at oppklaringsprosenten vår har gått ned, sier politistasjonsjef Arve Nordtvedt ved Sentrum politistasjon til adressa.no.

Politidistriktets egne tall viser at 34,6 prosent av forbrytelsene i Sør-Trøndelag ble oppklart mellom januar og august 2011. For samme periode i år har tallet falt til 33,3.

- En av de største sakene

Gjennom hele 2012 har politidistriktet hatt mellom 30 og 40 personer jobbende på Operasjon Gilde (se faktaboks). Den storstilte opprullingen av norske dopingnettverk har vært svært ressurskrevende. Saken har blitt beskrevet som en av de største for politidistriktet noensinne. Den har også vært et definert satsingsområde.

Nordtvedt vil imidlertid ikke legge all skylden for lavere oppklaringsprosent på Operasjon Gilde.

- Det blir for enkelt. Bildet er mer komplekst og sammensatt, sier politistasjonsjefen.

Nordtvedt viser til at det er vanlig at oppklaringsprosenten går ned i sommermånedene. Dette har sammenheng med ferieavvikling og skjer årlig. I 2012 har dette avviket vært større enn vanlig. Samtidig har en oppblomstring i vinningsforbrytelser anmeldt ved Sentrum politistasjon bidratt til den negative statistikken i fylket.

- Vår kjerneutfordring har vært vinningssaker. Det er de som oftest er vanskelig å oppklare: Spesielt mindre saker som tyveri av bil, sykkel og mobiltelefon. De har vi hatt mange av ved Sentrum politistasjon. Dette er med på å trekke politidistriktets gjennomsnittlige oppklaringsprosent ned, sier han.

Sentrum politistasjon har fått 106 flere vinningssaker anmeldt i tidsrommet januar til og med august i år. Samtidig har man opplevd en økning på 77 prosent av lommetyverier. Også på landsbasis er vinningsforbrytelser den mest hyppig anmeldte formen for kriminalitet, viser nye tall fra Riksadvokaten. I første halvår av 2012 økte antallet anmeldelser med 6400. Det utgjør en oppgang på 4,7 prosent fra 2011.

Saker blir liggende

Det har også blitt lengre liggetid på saker. Det betyr at saker kan bli liggende lengre hos etterforskerne eller at de blir liggende tilsvarende lenge hos en jurist før det reises tiltale. I begge tilfellene skyldes det vanligvis stor arbeidsbelastning.

- Liggetiden har blitt lengre, spesielt på narkotika-, vinning og økonomisaker. Operasjon Gilde og ferieavvikling har gjort at vi har produsert mindre. Dermed blir saksbehandlingstiden lengre, medgir Nordtvedt.

Liggetiden er et utslag av at politidistriktet har satset så tungt på Gilde. Så langt er 70 personer pågrepet på landsbasis.

- Operasjon Gilde har medført at vi har måttet ta ressurser fra andre fagområder til Gilde. Når man gjør et valg og går tungt inn i en større sak så er det vanskelig å få til det uten at det går ut over noe annet. Slik er det dessverre.

SE BILDER: Kroppsbygger hadde dopingfabrikk i kjelleren

Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes er orientert om den negative statistikken og den økte saksbehandlingstiden.

- Det har vært et bevisst valg å prioritere Gilde så tungt. Det er akseptert fra vår side. Vi håper det ikke har gått utover de viktigste sakene, sier han.

Politistasjonsjefen understreker at Gilde-satsningen ikke har ført til at alvorlig kriminalitet har fått mindre oppmerksomhet.

- Vi har prioritert de tunge alvorlige sakene. Det er ikke tatt ressurser fra enheter som jobber med de alvorlige straffesakene som alvorlige voldespisoder, seksuelle overgrep og familievoldssaker, sier Nordtvedt.