Et enstemmig fylkesting i Trøndelag stilte seg bak ekstrabevilgningen.

Arbeiderpartiets Per Olav Skurdal Hopsø pekte på at AtB i sitt forslag la opp til å videreføre bare overgang mellom buss og båt for pendlere innenfor Trondheim da han presenterte forslaget fra flertallspartiene i fylkestinget. Det fikk også mindretallets støtte.

- Det er ikke mulig for oss å godta at det bare skal gjelde for folk i Trondheim. Derfor mener vi at fylkeskommunen må ta kostnaden slik at det gjelder alle, sa Hopsø, før forslaget ble vedtatt.

foto
Per Olav Skurdal Hopsø på talerstolen under fylkestinget. Foto: Frank Cadamarteri

Glad for vedtaket

Høyres Torhild Aarbergsbotten, som har stått i front i kampen for å sikre overgangsordningen, er glad for at Ap og de andre partiene nå har kommet til en slik løsning. Hun kaller det en god og viktig julegave for dem som benytter ordningen i hverdagen.

foto

- Dette er regional utvikling i praksis. Det er viktig å legge til rette slik at man kommer seg raskt og effektivt mellom arbeid og bolig også utenfor Trondheim, til en fornuftig pris. Jeg er glad fylkestinget legger til rette for å utvikle en god og effektiv arbeidsregion, sier hun.

Vedtok AtBs forslag

Med unntak av ekstrabevilgningen på to millioner kroner vedtok et enstemmig fylkesting å gå for rådmannens forslag til takst og sonestruktur, som skal trå i kraft 2. januar 2018. Den er helt i tråd med AtBs forslag.

Det blir færre og større soner, totalt 13 soner i hele Trøndelag. Dette gjør at passasjerer kan reise lengre for samme pris. Det blir færre billett-produkter og rabattsatsene blir de samme i hele Trøndelag.

Her kan du lese om at appen Mobillett introduseres i hele fylket, slik at alle kan kjøpe billetter med smarttelefonen til både buss, trikk og båt.

Dyrere i mange tilfeller

Mens lange reiser i mange tilfeller blir billigere blir det dyrere å reise for mange, for eksempel i Trondheim.

En enkeltbillett for voksen i Stor-Trondheim koster i dag 32,80 kroner om den betales med appen Mobillett. Fra 2018 vil samme billett koste 37 kroner – en økning på 12,8 prosent.

Barnebilletter og honnørbilletter øker med 15,9 prosent fra 16,40 til 19 kroner.

Også sjudagersbilletter for barn og voksne øker med 10 prosent, og prisen på 24-timersbillett for voksne øker med 5,7 prosent.

foto
Høyres Torhild Aarbergsbotten har kjempet for overgangsordningen for båtpendlerne. Hun fikk det som hun håpet. Foto: Frank Cadamarteri