Høyres gruppeleder mener bygningsmassen i Midtbyen må utvikles for å nå målet om handelsvekst og samtidig forhindre forfall av bygningene.

- Vi ser at det må gjøres grep i Midtbyen. Bryggerekken må vi ta vare på, og det betyr at vi må bruke den. Deler av bryggene står til forfall. Det å åpne for ny og annen bruk av bryggene, er nødvendig. Samtidig må vi sørge for at det er mulig å drive butikk i kvartalene i Midtbyen, sier Yngve Brox.

- Kan endre hele kvartaler

Adressa.no har utarbeidet et kart som viser de største byggeprosjektene i trondheimsregionen. Her går det frem at mens utbyggerne har store planer både for boliger og næringslokaler de neste årene, er prosjekter i Midtbyen nesten fraværende.

Leder for arrangørgruppen i Byggebørsen, Kjell Håvard Nilsen, har tidligere uttalt til adressa.no at det må gjøres noe med Midtbyens attraktivitet. Han mener man må se på muligheten for å rive innmaten i Bryggene og gjøre dem mer attraktive. Samtidig ønsker han å utvikle enkelte bykvartaler slik at de blir mer attraktive for butikker og handel.

Se alle byggeprosjektene i kartet øverst i saken.

Brox er enig i mye av Nilsens tankegods.

- Vi må være villige til å vurdere andre tiltak enn vi har i dag. Det handler om hva vi tillater av indre endringer i eksisterende bygg. Hvordan kan vi gjøre det mulig å drive butikk i disse lokalene i fremtiden. Vil utbyggere gjøre endringer i hele kvartaler, kan det være noe vi må være med på. Kanskje må vi i enkelte tilfeller heller tenke på vern av fasaden enn av bakgården, sier Brox.

Skal ha mer handel

Bystyret har vedtatt at det skal legge til rette for en økonomisk vekst i Midtbyen på 25 prosent over de neste fem årene.

Kommunalråd Geir Waage ser at det må gjøres endringer om målet skal nås.

- Skal vi lykkes med dette, må vi se på hvor det går an å få inn mer volum i Midtbyen. Vi må vurdere kvartal for kvartal. Jeg mener det helt klart finnes kvartaler i Midtbyen som kan fortettes mer enn i dag. Samtidig finnes det kvartaler med mange verneverdige bygg som man ikke kan endre mye på uten å ødelegge uttrykket. Men det er en veldig interessant tanke å kartlegge kvartalene, sier Waage.

Han er imidlertid ikke på linje med Nilsen når det kommer til å rive innmaten i en hel brygge.

- Det er ikke nødvendigvis slik at man må kaste all innmaten i bryggene for å gjøre dem mer brukervennlige. Det finnes eksempler der man har klart å ta vare på innmaten uten å ta vekk særpreget. Men vi kan ikke ha samme krav til takhøyde som da bryggene ble brukt til oppbevaring av sildetønner. I tillegg er det fortsatt rom i Midtbyen. Noen steder vil være bedre egnet enn andre steder til å for eksempel tillate litt ekstra byggehøyde, sier Waage.

Vil samarbeide

Waage er en av de faste medlemmene i Midtbyen management, et samarbeidsorgan som skal legge til rette for at Midtbyen får den veksten bystyret ønsker. I dette forumet sitter også gårdeierne i Midtbyen og Næringsforeningen.

Leder for Næringsforeningen i trondheimsregionen, Berit Rian, sitter også i forumet. Hun synes det er bra at Nilsen skaper debatt om bygningene i Midtbyen.

- Vi er veldig opptatte av at vi må finne den riktige balansen i Midtbyen. Det er ikke bare å si at man må rive de og de bygningene. De historiske bygningene i Midtbyen er viktige for trønderne, men  kan kombineres med at vi har andre krav til hvordan et bygg skal være, blant annet endringer innvendig, sier Rian.

Hun er imidlertid usikker på om det må mer samarbeid til enn Midtbyen managment for å se på endringer av bygningsmassen i Midtbyen.

- Om dette er riktig forum, eller om det er Næringsforeningen som skal ta et eget initiativ får å invitere gårdeiere, kommunen og utbyggerne, det må vi se på, sier Rian.