Nylig publiserte Adresseavisen en intern UD-rapport fra den norske ambassaden i Kabul. Der kommer det blant annet frem at Afghanistan er et av verdens verste land å bo i for kvinner.

SVs Karin Andersen har i et brev adressert til Stortingets president stilt spørsmål med at regjeringen mener det er trygt å returnere kvinner og jenter, også enslige mødre til det verste landet for kvinner.

LES INTERN UD-RAPPORT HER

- Hvilke faktakilder bygger den sikkerhetsvurderingen på? spør hun.

Sårbar situasjon

Justisminister Sylvi Listhaug svarer på vegne av regjeringen.

foto
Statsråd Sylvi Listhaug stoler på forvaltningen i Afghanistan-saker.

- Jeg har tillit til at UDI og UNE foretar grundige og forsvarlige vurderinger i alle asylsaker, og at norsk praksis ligger innenfor rammene av våre internasjonale forpliktelser, skriver hun.

Statsråden stoler også på at forvaltningen tar hensyn til at kvinner i mange land kan være i en svært sårbar situasjon, og at de alltid vurderer om asylsøkeren risikerer kjønnsbasert forfølgelse ved retur.

Enslige kvinner

Hun viser til UDIs notat om Afghanistan, sist endret 14. februar 2018:

- UDI legger til grunn at kvinner uten mannlig nettverk vil være utsatt for overgrep som kan karakteriseres som forfølgelse.

Samtidig viser Listhaug til at det i praksis har vist seg at kvinner som hevder å være enslige når de kommer til Norge, i realiteten har ektefelle eller andre nære mannlige slektninger på kjent sted.

- Dette vil kunne påvirke utfallet av asylsøknaden, skriver statsråden.

Abbasi-familien

foto
UDI legger til grunn at kvinner uten mannlig nettverk vil være utsatt for overgrep som kan karakteriseres som forfølgelse i Afghanistan. Elev Taibeh Abbasi (18) må forlate landet, blant annet fordi myndighetene tror at moren ikke er alenemor.

Situasjonen for kvinner i Afghanistan har blitt aktualisert gjennom at den afghanske familien Abbasi har fått endelig avslag om opphold i Norge.

Søsknene Yasin (20), Taibeh (18) og Ehsan (15) Abbasi, samt deres mor Atefa Rezaie, hadde frist til 11. mars med å forlate Norge. Årsaken til avslaget begrunnes blant annet med at myndighetene ikke fester lit til at familien ikke vet hvor far er.

Faren forsvant i 2014, samme dag som de fikk inndratt den midlertidige oppholdstillatelsen. Han er etterlyst, og familien står fast ved at de ikke har hørt fra ham siden da. Myndighetene har i to rettsrunder ikke klart å fremskaffe sikre opplysninger om hvor faren er.

Elevene ved Thora Storms videregående skole, hvor Taibeh er elev, sendte nylig et brev til statsminister Erna Solberg, hvor de på påpekte at istedenfor å få fullført skolegangen her i Norge sendes nå Taibeh til Afghanistan, et land der spesielt jenter er uten rettigheter.

Advokat Erik Vatne har bedt UDE om et utsatt iverksettelse, på grunn av en forverret helsesituasjon. Saken er til behandling i UNE.