I høst åpner talentsentre for realfag i de fire byene Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. I Trondheim blir det nye senteret lagt til vitensenteret.

- Dette blir et nytt og spennende tilbud til elever med stor interesse for matematikk, naturfag og teknologi, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding. Talentsentrene er et prøveprosjekt i perioden 2016 til 2019.

På Vitensenteret i Trondheim ble de kjempeglade da de fikk vite at de får ett av fire slike talentsenter.

- Det er en anerkjennelse av Vitensenteret som en faginstitusjon. Dette viser litt av styrken av å være et vitensenter i en universitetsby med mulighet til å koble til andre fagmiljø, sa direktør Arnfinn Stendahl Rokne til adressa.no.

Ungdomsskole og videregående

Dette skal være et tilbud til elever som er spesielt flinke og interessert i realfag. Et av hovedmålene i den nasjonale realfagsstrategien «Tett på realfag 2016-2019» er at flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå i matematikk og naturfag, skriver kunnskapsdepartementet i pressemeldingen. Talentsentrene vil i første omgang være et tilbud til elever på 7. til 10. trinn og elever som går de to første årene på videregående skole.

- Mye av velstanden vi nyter godt av i Norge i dag er basert på realfag, og omstillingen vi må gjennom krever mer realfagskompetanse. Da må vi gi et tilbud til de elevene som presterer på høyt nivå – og til de som har potensial for å prestere på høyt nivå innen realfagene, sier kunnskapsministeren som regner med at de flinke realfagselevene får utvikle kunnskapene sine sammen med andre.

Kan bli ensomme

- Høyt presterende elever kan fort bli ensomme på egen skole, ved talentsentrene får de møte andre elever med stor interesse for realfag.

I begynnelsen vil de fire regionale talentsentrene ta opp elever som ligger i nærheten. Når utprøvingen av talentsentrene er kommet godt i gang, vil de utvide virksomheten til også å gi et tilbud til andre høyt presterende elever i regionen. Utdanningsdirektoratet vil vurdere om det skal opprettes flere talentsentre fra neste skoleår, heter det i pressemeldingen.

- Kunnskap og teknologi er det vi skal leve av i fremtiden, og målet er at Norge kan hevde seg i verdenstoppen innen områder som miljøvennlig teknologi. Derfor satser regjeringen mer på realfag i skolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

foto
Samler de beste: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen oppretter talentsenter for de mest interesserte i realfag. Her er han på Dragvoll. Foto: Morten Antonsen