Får rådmannen det som han vil, blir oppgraderingen av Torget i Trondheim utsatt slik at den ikke er ferdig før i 2020. Det ble klart da Morten Wolden la frem økonomiplanen 2017-2020 for kommunen.

Økonomiske hensyn

- Det er litt krise dersom dette blir utsatt i ett år, sier Ottervik.

Og legger til:

- Hvis det er økonomiske årsaker som ligger bak forslaget om utsettelse, så er det leit. I så fall må vi forsøke å gjøre om på det, men jeg kan ikke love noen ting, fortsetter hun.

Rådmannen bekrefter overfor Adresseavisen at det er økonomiske hensyn som ligger bak utsettelsen. Man vil rett og slett fordele kommunens omfattende investeringer noe utover i tid.

For selve Torget er kostnaden stipulert til 370 millioner kroner, mens en parkeringskjeller er stipulert til 441 millioner kroner.

Parkeringskjeller

Opprinnelig skulle arbeidet med å fornye Torget starte neste år, og være ferdig i 2019. Nå vil rådmannen at oppstarten utsettes til 2019, men at man intensiverer arbeidet slik at det er ferdigstilt i 2020.

Det foreslås ikke å etablere parkeringskjeller under Torget, og derfor er det heller ikke satt av midler til dette.

Men selv om rådmannen ikke vil ha parkeringskjeller, vil det endelige politiske vedtaket om saken senere i høst legge føringer for det videre arbeidet.

Klar til våren

Prosjektleder for Torget, Yngvar Gladsø i Trondheim kommune, sier at oppstart i en optimal verden kan skje allerede til våren.

- Men vi vet det er et komplekst prosjekt, og det er mange meninger om dette. Planleggingen av Torget har vel egentlig gått i over ti år. Men vi forholder oss uansett til det politikerne beslutter i denne saken, sier Gladsø.

Han opplyser at det aller meste av de arkeologiske utgravingene er ferdig i desember. Det som gjenstår tas i forbindelse med oppgraderingen.

- Hvor lang tid mener du man trenger fra start til mål for at Torget er fikst ferdig?

- Vi må regne med to års byggetid. I tillegg kommer detaljregulering og anbudsprosess. Men blir det parkeringskjeller tar det lengre tid, sier han.

Bekymret

Senterpartiets gruppeleder Marte Løvik uttrykker også bekymring for forslaget,

- Det er klart at vi vil bruke penger på Torget nå, men vi må se mer på dette, sier hun.

Administrerende direktør i Næringsforeningen i Trondheim, Berit Rian har ventet lenge på oppgradering, og liker ikke det hun hører.

-Vi ønsker at Torget skal prioriteres,og handler det om økonomi håper vi det kan bli en runde til slik at vi kommer igang. Men jobbes det med parkeringshus under Torget stiller det seg annerledes, sier hun.