Tirsdag starter rettssaken etter det som har blitt omtalt som barnehagesaken i Tromsø. Etter å ha gjennomført den mest omfattende etterforskningen av seksuelle overgrep noen gang i Tromsø, er 30-åringen tiltalt for overgrep mot til sammen 17 barn. Saken ble kjent i mai i år.

Mannen er opprinnelig fra Trondheim.

Fotballtrener

Alle punktene i tiltalen er knyttet til barnehagen han arbeidet i fra 2008 til han ble arrestert. Omfattende etterforskning har ikke avdekket at 30-åringen skal ha forgrepet seg mot noen i sine fire år som trener for et fotballag for barn. Det er heller ikke avdekket overgrep i noen av de andre barnehagene 30-åringen har vært ansatt. Men tillitsbruddet som beskrives i tiltalen, er formidabelt.

– De mest alvorlige tiltalepunktene har en strafferamme på 21 år. Det innebærer ikke at han risikerer så lang straff. Men saken omfatter mange barn. Det er små barn som har hatt et tillitsforhold til han som var ansatt i barnehagen, sier statsadvokat Gøril Lund til NTB. Sammen med statsadvokat Torstein Lindquister er hun aktor i saken.

Pedofil

I avhør har den tiltalte selv hevdet at han er pedofil og ifølge Nordlys bedt om isolasjon i Tromsø fengsel. Dermed har også påtalemakten vurdert gjentakelsesfare og samfunnsvern. I tiltalen tar Riksadvokaten forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om forvaring.

Det er retten som avgjør om straffen blir fengsel eller forvaring. Hvis 30-åringen får en forvaringsdom, må han godtgjøre at han ikke lengre utgjør en fare for samfunnet, eller kan komme til å begå nye forbrytelser, før han kan løslates.

– Han har selv uttalt at han er pedofil. I det ligger det at det er en viss fare for gjentakelse. Sakkyndige har vurdert om han er pedofil. De skal vitne i saken. Det er tatt forbehold om dette i tiltalen, men påstanden er ikke utarbeidet av oss. Det ligger an til dette blir en del av vurderingstemaene i retten, sier Gørild Lund.

Retten avgjør

Forsvarer Sven Crogh vil ikke overfor NTB gi noen vurdering av mulighetene for at hans klient kan få en forvaringsdom i forkant av rettssaken.

– Det er opp til retten å komme med straffereaksjon. Jeg har registrert at statsadvokaten og Riksadvokaten har tatt forbehold i tiltalen om at de vil legge ned påstand om forvaring. Det får vi komme tilbake til, sier Crogh.

Samarbeidet med politiet

Forsvareren beskriver sin oppgave som å opplyse saken for retten slik at 30-åringen ikke blir domfelt for mer enn han har gjort, og at han får en straff som er riktig. 30-åringen har erkjent mye av det som står i den fire sider lange tiltalen.

– Han har samarbeidet hele veien med politiet. I sine politiforklaringer har han innrømmet de fleste av forholdene han er tiltalt for. Hans medvirkning er en av årsakene til at man har klart å få saken opp for retten så tidlig, sier Crogh.

Aktor Gøril Lund bekrefter at 30-åringen har samarbeidet.

– Han er avhørt en rekke ganger, og har erkjent mye. Litt etter litt. Det kom ikke i et ras i første avhør, men det har vært en utvikling i avhørene. Han har erkjent mesteparten av det han er tiltalt for, sier hun.

Lukkede dører

Store deler av rettssaken vil gå for lukkede dører. Etter det NTB forstår, er både påtalemakten og forsvarerne enige om at bare pårørende og berørte får være til stede i retten etter at 30-åringen har avgitt sin forklaring og rettsforhandlingen går detaljert inn i de mange tiltalepunktene. Mediene vil få følge saken i et annet rom og være underlagt referatforbud.