I fjor ble det stor oppstandelse da Fylkestinget i Sør-Trøndelag vedtok prisøkning på hele ti prosent på flere av takstene til AtB.

Men fra og med 1.januar 2017 er det vedtatt en økning som gjør at det neppe blir så store protester fra brukerne. Takstøkningen er på cirka 2,5 prosent.

- Det er en helt vanlig indeksregulering som ble politisk vedtatt, sier Grethe Opsal, direktør for kommunikasjon og drift ved AtB.

AtB driver rovdrift på de med dårligst råd

Parkerer du feil blir boten dobbelt så stor som i 2016

Her er de nye prisene:

- Det er naturlig at det er økning i kollektivtakstene på linje med prisveksten i  samfunnet for øvrig, sier Opsal, og understreker at AtB forholder seg til det Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtar.

Ingen nattbussøkning

For kontantkjøp av enkeltbillett på både buss og trikk er prisen den samme (50 kroner for voksne, 25 kroner for barn/honnør). Det er også ørsmå justeringer i form av maks ei krone tillegg på den ordinære grunntaksten.

For hurtigbåt vil det nå bli to kroner dyrere fra Trondheim til Vanvikan (104 kroner). Skal du helt til Kristiansund økes prisen fra 632 kroner til 648 kroner.

Det blir ingen endringer i prisen på nattbuss.

Kronikk: Trondheim skal være best på buss

Øker kapasitet

- Blir det endringer i rutetilbudet?

- Nei. Det eneste er at vi har satt inn litt ekstra kapasitet på noen ruter med stor pågang, sier hun.

Det er blant annet kommet til grunnet ekstra tilskudd på 20 millioner kroner, en ordning som er videreført fra 2016 etter omfattende runder med rutekutt i både 2014 og 2015.

Ny rekord

Tidligere denne måneden skrev Adresseavisen at Sør-Trøndelag fylkeskommune passerte 32 millioner kollektivreiser med buss, tog og båt. Det er ny rekord, og tallet blir enda høyere for hele 2016.

Ved utgangen av november var økningen i antall kollektivreisende sammenlignet med  samme periode i 2015 på 4,3 prosent i fylket.

Veksten er fordelt på ulike områder og transportformer for 2016 sammenlignet med 2015 med 4,8 prosent i Trondheim/Klæbu, 2,6 prosent i regioner og 5,8 prosent på hurtigbåt etter elleve måneder.

- Det er tall som vi er godt fornøyd med, sier Opsal.