- Jeg prøvde å flykte med plastbåt fra Tyrkia til Hellas seks ganger. Det tok meg en måned å komme frem. Flere av dem jeg reiste sammen med døde, fordi vi ikke hadde tilgang på mat eller drikke, sier Mortada Ahmad (22).

Ahmad er flyktning fra Syria. For tre år siden forlot han venner og familie i håp om et bedre liv i Norge. Han synes situasjonen til de som flykter nå er veldig trist.

- Du kan ikke forstå hva jeg føler hver eneste dag. Jeg har selv opplevd det de opplever nå. Jeg flyktet fra foreldre og venner. Det jeg så og opplevde, kan ikke glemmes, sier Ahmad og stopper. Det er vanskelig for ham å snakke om dette.

Les også: Kutter 20 mill. i innvandrer-norsk (PLUSS)

Ny hverdag

I begynnelsen var det vanskelig for 22-åringen å bli integrert i det norske samfunnet. Etter mye lesing på internett og god hjelp fra læreren ved norskopplæringen, er hverdagen til Ahmad helt annerledes.

- Læreren min hjalp meg veldig mye. Han anbefalte meg å fortsette på skolen, og lære meg språket. Han er en fantastisk person, sier han.

Vil hjelpe andre

Nå ønsker Ahmad å hjelpe andre flyktninger å bli integrert i det norske samfunnet med sitt medlemskap i Facebook-gruppen «Refugee welcome to Norway Sør-Trøndelag». Gruppen har så langt 2300 medlemmer.

22-åringen mener det er viktig å lære seg reglene som gjelder i det norske samfunnet og kulturen.

- Vi må følge lovene og reglene som gjelder her. For eksempel så kan vi ikke spille musikk etter klokken 23 fordi noen har en jobb de skal på dagen etterpå. En av de viktigste tingene er at det er likestilling her. Det liker jeg veldig godt.

Dette mener Ahmad flyktninger som kommer til Norge trenger:

• Kulturforståelse

• Språk

• Lover og regler i det norske samfunnet.

Les også: Disse kommunene sier nei til flyktninger

Medisin for hjertet

Ahmad tror det kan være et godt tiltak å få folk ut fra mottakene og inn i en praksisplass. Han mener også at en språkkafé kan være med på å lære flyktninger språk og integrere dem i det norske samfunnet.

- Jeg tror at hvis man kun sitter inne, uten jobb eller skole, så får man dårlige tanker. En praksisplass der man kan ha en jobb eller frivillig arbeid, er bra. Dette, og spesielt språket, er noe som må være et krav og ikke et valg for dem som kommer til landet. Min far sier at jobb er medisin for hjertet, og det er jeg enig i.

Ahmad har fått seg jobb som kjøkkenassistent og studerer teknikk og industriell produksjon på Charlottenlund videregående skole.

- Drømmen min er å bli bilmekaniker, sier 22-åringen.

Åpne for forslag

Rita Ottervik, ordfører i Trondheim kommune, forteller at det finnes et omfattende bosettings- og kvalifiseringsapparat som tilbyr mange av tiltakene Ahmad nevner. Blant annet språkkafeer, introduksjonsprogram, norskopplæring, praksisplasser og tilbud om deltakelse på boskole.

Dette sier Ottervik på mange måter er et krav.

- Introduksjonsprogrammet skal inneholde tiltak som gir grunnleggende ferdigheter i norsk, grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv og forberedelse til deltakelse i yrkeslivet. Introduksjonsprogrammet må derfor inneholde tiltak som realiserer introduksjonslovens krav, §4 for å være helt presis, sier hun.

Les også: Norge fjerde best på integrering

Glimrende idé

- Vi har mange tilbud allerede, men jobber selvsagt alltid med å bli bedre. Det er viktig at nyankomne er i dialog med de enhetene som jobber med bosetting og introduksjonsprogram og formidler sine ideer og synspunkter. Gode innspill er vi glade for, sier Ottervik.

Ordføreren synes det er veldig positivt at Ahmad engasjerer seg og ønsker å hjelpe andre flyktninger.

- Dette er en glimrende idé og helt i samsvar med det vi tenker. Vi jobber mer og mer med å bruke flyktningers egen kompetanse til utforming og formidling av kunnskap til nye flyktninger. Nyetablert tiltak, med navn INNSATS, og flere aktiviteter i regi av Flerkulturelt informasjons- og dialogsenter, er konkrete eksempler vi kan vise til. Begge tiltakene er organisert under Kvalifiseringssenter for innvandrere.

Les også:  - Tenk deg godt om før du deler bilder av døde flyktningbarn